kierunki

Russian
studia podyplomowe

Zarządzanie zasobami ludzkimi, kadry i płace

rekrutacja na rok akademicki 2022/23 Trawa !

Promocyjna cena czesnego za całe studia 3750 zł. Możliwość zapłaty w dowolnie wybranych ratach

Zarządzanie zasobami ludzkimi, kadry i płace

Studia skierowane dla wszystkich, którzy cenią wysokie kompetencje i praktyczne umiejętności. Studia powstały z myślą o osobach, które wiedzą, że ich wykształcenie jest zbyt ogólne bądź mało praktyczne, aby znaleźć pracę zgodną z własnymi aspiracjami.

Zarządzanie zasobami ludzkimi to płaszczyzna, która daje ogromne możliwości zatrudnienia na współczesnym, wymagającym rynku pracy.


Stanowiska, o które można ubiegać się po zakończeniu studiów:

 • specjalista ds. personalnych
 • specjalista ds. kadr i płac
 • specjalista ds. rozwoju pracowników
 • koordynator projektów ZZL
 • kierownik działu personalnego
 • HR Manager

Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności niezbędne do zarządzania działem kadr w małych i średnich przedsiębiorstwach. Absolwenci naszych studiów są znakomicie przygotowanymi pracownikami, którzy znajdą uznanie wśród swoich przełożonych.

ORGANIZACJA STUDIÓW

 • Studia trwają 2 semestry, 200 godzin.
 • Zjazdy odbywają się średnio co 2 tygodnie (sobota, niedziela).
  Studia kończą się obroną pracy dyplomowej.
 • Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi.

KOMPETENCJE ABSOLWENTA

 • profesjonalne zarządzanie zasobami ludzkimi z uwzględnieniem ekonomicznych uwarunkowań pracy
 • znajomość normatywnych i rynkowych determinant systemu kadrowego organizacji
 • znajomość nowoczesnych metod analiz zasobów ludzkich z wykorzystaniem specjalistycznych systemów informatycznych
 • umiejętność zastosowania nowoczesnych instrumentów rekrutacji i doboru kandydatów do zatrudnienia, adaptacji i szkoleń pracowników
 • znajomość roli zarządzania zasobami ludzkimi w nowoczesnej organizacji w celu budowania przewagi konkurencji.

rekrutacja krok po kroku
Najlepiej skontaktuj się z nami, we wszystkim pomożemy

WARUNKI PRZYJĘCIA:

O przyjęcie na Studia Podyplomowe mogą ubiegać się osoby, które ukończyły studia wyższe I lub II stopnia. Rekrutacja odbywa się bez egzaminów wstępnych. Ze względu na ograniczoną ilość miejsc, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie kompletu dokumentów.

Krok 1

Wypełnij FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY lub skompletuj wszystkie wymagane dokumenty i dostarcz je do Biura Rekrutacji. Możesz to zrobić: osobiście, za pośrednictwem osoby trzeciej, pocztą tradycyjną na adres Uczelni (z dopiskiem Biuro rekrutacji),

Krok 2

Następnie otrzymasz login i hasło do Wirtualnego Dziekanatu ( gdzie znajdują się informacje o opłatach, planach zajęć, ocenach z egzaminów oraz ważne ogłoszenia).

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy – pobierz
 • oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem pobierz
 • RODO pobierz
 • umowa o naukę pobierz
 • ksero dyplomu ukończenia szkoły wyższej
 • 2 zdjęcia ( 35mm x 45 mm )
 • zdjęcie w wersji cyfrowej
 • opłaty wpisowe 50 zł można  dokonać na nr konta
  (SANTANDER  31 1090 1476 0000 0001 3246 2352)

formularz zgłoszeniowy

program

Lp. Nazwa przedmiotów Liczba godzin zajęć teoretycznych Punkty ECTS
1 Analiza zagrożeń i szacowanie ryzyka zawodowego 8 2
2 Audyt 6 2
3 Badania marketingowe 17 4
4 Coaching 8 2
5 Etyka zawodowa w organizacji 8 2
6 Komunikacja w biznesie 12 3
7 Motywowanie pracowników 10 2
8 Prawo pracy 10 2
9 Psychologiczno – pedagogiczne aspekty pracy z grupą 14 3
10 Public Relations 12 3
11 Rekrutacja, selekcja, adaptacja pracowników 8 2
12 Rynek pracy w Polsce i UE 6 2
13 Struktury organizacyjne 10 3
14 Systemy ubezpieczeń 3 1
15 Systemy wynagrodzeń 6 2
16 Szkolenia i rozwój pracowników 8 2
17 Ubezpieczenia pracownicze 6 2
18 Zarządzanie bhp w organizacji 4 2
19 Zarządzanie karierami 8 2
20 Zarządzanie w organizacji 16 4
21 Zarządzanie zespołem 10 3
RAZEM 190 50

Реєстрація

X