kierunki

Russian

Biblioteka

Biblioteka WSHIU Akademii Nauk Stosowanych

Czynna:

poniedziałek. środa, sobota
od godziny 11:00 do 15:00

WYPOŻYCZALNIA I ZWROT KSIĄŻEK
– w czasie zagrożenia COVID-19 po wcześniejszej rezerwacji telefonicznej.

Kontakt

Agnieszka Matuszczak
tel.: 505-845-771
agnieszka.matuszczak@wshiu.pl

Cyfrowa wypożyczalnia międzybiblioteczna Academica jest innowacyjnym narzędziem pozwalającym na udostępnienie w bibliotekach naukowych i publicznych na terenie całego kraju kilkuset tysięcy publikacji naukowych. Dzięki systemowi elektronicznych wypożyczeń międzybibliotecznych użytkownicy bibliotek mają możliwość natychmiastowego dostępu do współczesnych publikacji ze wszystkich dziedzin wiedzy z poszanowaniem zapisów prawa autorskiego.

Głównym celem systemu Academica jest zastąpienie tradycyjnej formy wypożyczeń międzybibliotecznych wypożyczalnią publikacji w postaci cyfrowej. Wysyłka książek drogą pocztową została zastąpiona dostępem do zbiorów Biblioteki Narodowej za pomocą dedykowanych terminali, zlokalizowanych w bibliotekach naukowych i publicznych w całej Polsce.

Academica pozwala na dostęp do ponad pół miliona pełnotekstowych publikacji – monografii, podręczników, skryptów, artykułów oraz całych numerów czasopism. Stale rozbudowywane zasoby Academiki obejmują współczesne piśmiennictwo naukowe ze wszystkich dziedzin, w tym także najnowsze wydania podręczników akademickich oraz aktualne numery fachowych czasopism specjalistycznych, jak również teksty źródłowe, literaturę piękną oraz zbiory specjalne, które są przedmiotem badań naukowców. Tak ogromna baza wiedzy stanie się z pewnością ważnym narzędziem w nauce, pracy badawczej oraz dydaktycznej.

Zasady korzystania z systemu ACADEMICA:

  • Z systemu Academica korzystać mogą użytkownicy zarejestrowani w tym systemie – bezpłatnej rejestracji czytelników dokonuje bibliotekarz w WSHiU.
  • Po zarejestrowaniu użytkownika w systemie, czytelnik otrzymuje indywidualne dane dostępowe (login – będący numerem PESEL oraz hasło). Przy ich pomocy może logować się do systemu Academica na wydzielonym terminalu, a także dokonywać na domowym komputerze rezerwacji wybranych publikacji w systemie (rezerwacja to zgłoszenie przez użytkownika chęci otrzymania dostępu do konkretnych publikacji, w wybrane godziny, we wskazane dni na terminalu bibliotecznym).
  • Publikacja naukowa chroniona prawem autorskim może być udostępniona użytkownikowi, jeżeli nie jest w tym czasie udostępniona lub zarezerwowana przez innego czytelnika. W momencie zakończenia korzystania z publikacji naukowej na terminalu, staje się ona dostępna dla pozostałych użytkowników.
  • Rezerwacji publikacji można dokonać poprzez formularz rezerwacyjny dostępny na stronie academica.edu.pl na wybrane terminy, na najbliższe 14 dni.
  • Na terminalu, na którym udostępniane są publikacje naukowe, nie ma możliwości pobierania i drukowania przeglądanych materiałów.

Elastyczny system rezerwacji

Dzięki systemowi rezerwacji, który zaimplementowano w cyfrowej wypożyczalni Academica, możliwe jest zaplanowanie przez czytelnika terminu pracy na terminalu w bibliotece, z której korzysta na co dzień. Rezerwacji wybranych książek i czasopism można dokonywać z dowolnego komputera podłączonego do Internetu po zarejestrowaniu się w bibliotece. Publikacje należące do domeny publicznej, kategorii Open Access oraz pozyskane w ramach licencji niewyłącznych będą dostępne bez żadnych ograniczeń również z komputerów prywatnych.

Szczegółowe zasady korzystania z systemu dostępne są w Podręczniku czytelnika oraz w zakładce Najczęściej zadawane pytania.

W myśl porozumienia pomiędzy Biblioteką Raczyńskich w Poznaniu a Wyższa Szkołą Handlu i Usług w Poznaniu biblioteka umożliwia  dostęp do swoich zbiorów studentom, pracownikom oraz słuchaczom Uczelni w szczególności w celu zapewnienia studentom możliwości korzystania z literatury zalecanej w ramach realizowanych przedmiotów objętych planem kształcenia przedmiotów.

Kontakt

Biblioteka Raczyńskich,
pl. Wolności 19, Poznań

WYPOŻYCZALNIA tel. 61 88 58 909
Katalog-Informatorium – tel. 61 88 58 918
Wypożyczalnia dla niewidomych – tel. 61 88 58 940

wypozyczalnia@bracz.edu.pl

od poniedziałku do piątku 9.00 – 20.00

W soboty wypożyczalnia nieczynna do odwołania

Реєстрація

X