studia podyplomowe

Zarządzanie BHP

Nowoczesny specjalista w dziedzinie BHP to jednocześnie praktyk i dobrze przygotowany do wykładów dydaktyk – szkoleniowiec. Musi się on orientować również w takich zagadnieniach, jak ochrona środowiska, ergonomia stanowiska pracy, nadmierny stres, mobbing, ochrona przeciwpożarowa, udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej.

TERMIN ROZPOCZĘCIA: 24.10.2020

MOŻLIWOŚĆ DOŁĄCZENIA DO GRUPY

TERMIN ROZPOCZĘCIA KOLEJNEJ EDYCJI: MARZEC 2021

Zarządzanie BHP

Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy to płaszczyzna, która daje ogromne możliwości zatrudnienia na współczesnym rynku pracy. Studia powstały z myślą o osobach, które wiedzą, że ich wykształcenie jest zbyt ogólne bądź mało praktyczne, aby znaleźć pracę zgodną
z własnymi aspiracjami.

 

ADRESACI:

Studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie BHP kierujemy w szczególności:

 • do osób pełniących funkcje w wewnętrznych służbach BHP,
 • do osób pełniących funkcje w zewnętrznych służbach BHP,
 • do kadry kierowniczej wyższego i średniego szczebla zarządzania bezpieczeństwem,
 • do szkoleniowców: BHP, zarządzania BHP, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska, pomocy przedmedycznej,
 • do osób, które chcą zmienić zawód i uzyskać uprawnienia Starszego Inspektora ds. BHP,
 • do wszystkich osób zainteresowanych poszerzeniem lub nabyciem wiedzy
  z obszaru Zarządzania BHP.

CEL STUDIÓW:

Wyposażenie absolwentów w pełen wachlarz narzędzi, dzięki którym będą oni potrafili sprawić, by w zakładzie pracy było po prostu bezpiecznie. Ilość wypadków przy pracy jest w Polsce wciąż zatrważająco wysoka – chcemy kształcić fachowców, którzy zajmować się będą nie tylko przestrzeganiem regulaminów i wypełnianiem dokumentów, ale także profilaktyką zdrowotną, przeciwdziałaniem wypadkom przy pracy, rozpoznawaniem zagrożeń. Nowoczesny specjalista w dziedzinie BHP to jednocześnie praktyk i dobrze przygotowany do wykładów dydaktyk – szkoleniowiec. Musi się on orientować również w takich zagadnieniach, jak ochrona środowiska, ergonomia stanowiska pracy, nadmierny stres, mobbing, ochrona przeciwpożarowa, udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej

ORGANIZACJA NAUKI:

 • Studia trwają 2 semestry, 230 godzin.
 • Zjazdy odbywają się średnio co 2 tygodnie (sobota, niedziela).
 • Studia kończą się egzaminem ustnym.
 • Absolwent otrzymuje uprawnienia do wykonywania obowiązków specjalisty/inspektora bhp (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy).

KOMPETENCJE ABSOLWENTA:

 • uzyskanie najwyższego statusu i uprawnień w zarządzaniu bhp według standardów europejskich
 • podnoszenie jakości pracy w zakładzie
 • ograniczanie ryzyka wypadków w pracy i minimalizacja ich ewentualnych  kosztów
 • przygotowanie do wykonywania zawodu pracownika służby i BHP oraz uzyskania stopnia Starszego Inspektora ds. BHP

rekrutacja krok po kroku

WARUNKI PRZYJĘCIA:

O przyjęcie na Studia Podyplomowe mogą ubiegać się osoby, które ukończyły studia wyższe I lub II stopnia. Rekrutacja odbywa się bez egzaminów wstępnych. Ze względu na ograniczoną ilość miejsc, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie kompletu dokumentów.

Krok 1

Wypełnij FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY lub skompletuj wszystkie wymagane dokumenty i dostarcz je do Biura Rekrutacji. Możesz to zrobić: osobiście, za pośrednictwem osoby trzeciej, pocztą tradycyjną na adres Uczelni (z dopiskiem Biuro rekrutacji),

Krok 2

Następnie otrzymasz login i hasło do Wirtualnego Dziekanatu ( gdzie znajdują się informacje o opłatach, planach zajęć, ocenach z egzaminów oraz ważne ogłoszenia).

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy – pobierz
 • ksero dyplomu ukończenia szkoły wyższej
 • 2 zdjęcia ( 35mm x 45 mm )
 • zdjęcie w wersji cyfrowej
 • opłaty Wpisowe 50 zł można  dokonać na nr konta (NEO bank 27 9068 1013 0000 0000 0173 2214)

formularz zgłoszeniowy

program

Nazwa przedmiotu

Liczba godzin

Punkty ECTS

 

 

 

 

Moduł I – Zarządzanie

Prawo pracy

10

2

Komunikacja interpersonalna

15

4

Etyka zawodowa

10

3

Marketing

15

4

Warsztat obsługi klienta

10

2

Jakość i audyt wewnętrzny

15

5

Negocjacje

15

5

Zarządzanie zespołem pracowniczym

15

5

Moduł II – Bezpieczeństwo i higiena pracy

Bezpieczny transport

8

2

Pierwsza pomoc

10

3

System zarządzania BHP

8

2

Bezpieczeństwo i higiena pracy

8

2

Bezpieczeństwo w organizacji

10

3

Czynniki szkodliwe i niebezpieczne w środowisku pracy (fizyczne)

8

2

Czynniki szkodliwe i niebezpieczne w środowisku pracy (biol. – chem.)

8

2

Wypadkowość

10

3

Profilaktyka zdrowotna

5

2

Dydaktyka dorosłych

5

2

Bezpieczeństwo ppoż w zakładzie pracy

10

3

Ochrona środowiska

10

3

Zarządzanie ryzykiem psychospołecznym

10

3

Organizacja i metodyka szkoleń w systemach BHP oraz popularyzacja bezpieczeństwa pracy

10

3

Warsztat i metody pracy specjalisty BHP

10

3

Razem

230

68

opłaty

 

Wpłaty czesnego prosimy dokonywać na konto:

ZŁOTY – NEOBANK 27 9068 1013 0000 0000 0173 2214
ZŁOTY – WBK 31 1090 1476 0000 0001 3246 2352
DOLAR – WBK 48 1090 1476 0000 0001 3258 0386
EURO    – WBK 32 1090 1476 0000 0001 3258 0383

Numer SWIFT Banku WBK : WBKPPLPP

W nazwie przelewu prosimy wpisywać:

Imię i nazwisko (w szczególności jeśli właściciel konta jest inny niż student np. rodzic) numer albumu oraz miesiąc opłaty

Wzór: Jan Nowak nr.122, 4/2016

Chętnie pomożemy – zadzwoń lub napisz do nas!

Czesne za studia

I Rata

II Raty

X Rat

4 770 zł

2 385 zł

477 zł

Реєстрація