studia podyplomowe

Etyka i filozofia dla nauczycieli

TERMIN ROZPOCZĘCIA KOLEJNEJ EDYCJI: MARZEC 2021

Etyka i filozofia dla nauczycieli

DLA KOGO?

Studia podyplomowe z etyki dla nauczycieli skierowane są przede wszystkim do osób posiadających kwalifikacje pedagogiczne, które zamierzają uzyskać uprawnienia do nauczania przedmiotu etyka i filozofia w szkołach bądź pracować w ramach interdyscyplinarnych ścieżek problemowych.

CEL STUDIÓW

Celem studiów jest kształcenie nauczycieli w zakresie filozofii i etyki ze szczególnym uwzględnieniem wątków społecznych i politycznych zawartych w historycznych
i współczesnych systemach filozoficznych.

W przypadku absolwentów studiów pierwszego stopnia może ono obejmować wyłącznie przygotowanie do pracy w szkołach podstawowych.

ORGANIZACJA I KOSZT NAUKI

 • Studia trwają 3 semestry, 350 godzin.
 • Zjazdy średnio co 2 tygodnie (sobota, niedziela).
 • Studia kończą się egzaminem ustnym.
 • Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych z zakresu.

rekrutacja krok po kroku

WARUNKI PRZYJĘCIA:

O przyjęcie na Studia Podyplomowe mogą ubiegać się osoby, które ukończyły studia wyższe I lub II stopnia. Rekrutacja odbywa się bez egzaminów wstępnych. Ze względu na ograniczoną ilość miejsc, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie kompletu dokumentów.

Krok 1

Wypełnij FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY lub skompletuj wszystkie wymagane dokumenty i dostarcz je do Biura Rekrutacji. Możesz to zrobić: osobiście, za pośrednictwem osoby trzeciej, pocztą tradycyjną na adres Uczelni (z dopiskiem Biuro rekrutacji),

Krok 2

Następnie otrzymasz login i hasło do Wirtualnego Dziekanatu ( gdzie znajdują się informacje o opłatach, planach zajęć, ocenach z egzaminów oraz ważne ogłoszenia).

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy – pobierz
 • ksero dyplomu ukończenia szkoły wyższej
 • 2 zdjęcia ( 35mm x 45 mm )
 • zdjęcie w wersji cyfrowej
 • opłaty Wpisowe 50 zł można  dokonać na nr konta (NEO bank 27 9068 1013 0000 0000 0173 2214)

formularz zgłoszeniowy

program

Nazwa przedmiotu

Liczba godzin

                                                                                                                               Punkty ECTS

Moduł I – Ogólny

Prawo pracy i prawo oświatowe

10

2

Komunikacja interpersonalna

15

4

Etyka zawodowa

10

3

Jakość i audyt wewnętrzny

15

5

Negocjacje

15

5

Moduł II – Pedagogiczny

Filozofia polityczna: etyka i polityka

10

4

Problemy etyki praktycznej

10

4

Interpretacja i analiza tekstów źródłowych

15

4

Historia filozofii i myśli etycznej

15

4

Kultura języka i emisja głosu

10

3

Moduł III – Metodyczny

Metodyka nauczania przedmiotu

90

3

Praktyka

90

4

Organizacja i planowanie działalności dydaktycznej

20

5

Razem

350

91

opłaty

 

Wszystkie kwoty rat obejmują 10 % rabatu za płatność w terminie.
 • ZŁOTY – NEOBANK 27 9068 1013 0000 0000 0173 2214
  ZŁOTY – WBK 31 1090 1476 0000 0001 3246 2352
  DOLAR – WBK 48 1090 1476 0000 0001 3258 0386
  EURO    – WBK 32 1090 1476 0000 0001 3258 0383

  Numer SWIFT Banku WBK : WBKPPLPP

  W nazwie przelewu prosimy wpisywać:

  Imię i nazwisko (w szczególnosci jeśli właściciel konta jest inny niż student np. rodzic) numer albumu oraz miesiąc opłaty

  Wzór: Jan Nowak nr.122, 4/2016

Chętnie pomożemy – zadzwoń lub napisz do nas!

Czesne za studia

I Rata

II Raty

X Rat

3 500 zł

1 750 zł

350 zł

Реєстрація