kierunki

Russian

Samorząd Studencki

Samorząd Studencki

Drodzy studenci!

Samorząd jest organizacją, która ma na celu obronę Waszych praw, umilenie Wam życia oraz wspieranie Waszych inicjatyw. Jeżeli więc macie jakiekolwiek problemy związane ze studiami albo decyzjami Władz Uczelni, to nie wahajcie się je do nas zgłosić, służymy swoim doświadczeniem i pomocą. Podobnie z inicjatywami – wszelkie Wasze pomysły są przez nas mile widziane i chętnie pomożemy w ich realizacji!
 
Podstawowym zadaniem Samorządu Studenckiego jest reprezentowanie interesów studentów. Organy Samorządu, zgodnie z Ustawą z dnia 27 lipca 2005 Prawa o Szkolnictwie Wyższym są „wyłącznym reprezentantem ogółu studentów uczelni”. Rada Studentów Samorządu Studenckiego WSHiU (jako demokratycznie wybrany przedstawiciel studentów) ściśle współpracuje z organami Uczelni oraz Administracją we wszystkich sprawach dotyczących studentów Wyższej Szkoły Handlu i Usług.
 
Staramy się nieść pomoc koleżeńską tam, gdzie jest to tylko możliwe, kreujemy życie kulturalne środowiska studenckiego, uczestniczymy w elekcji Władz Uczelni oraz posiedzeniach Senatu. Mamy wpływ na program i przebieg studiów. Niezależnie od tego jaki masz problem, możesz przyjść do nas w każdej sprawie.
 
samorzad@wshiu.pl
Joanna Piasecka
Przewodnicząca
Martina Szabela
Wiceprzewodnicząca
Oskar Racki
Członek Samorządu
Dmytro Bilokin
Członek Samorządu
Utuje Irene
Członek Samorządu
Mintesnot Mekuria
Członek Samorządu

Samorząd Absolwentów – Rada Absolwentów WSHIU

W uczelni działa Rada Absolwentów WSHIU, która jest pomocą i wsparciem dla studentów. Rada Absolwentów wybierana jest podczas Walnego Zgromadzenia Absolwentów, a kadencja Rady jest czteroletnia. Przewodniczącym Rady Absolwentów kadencji 2022-2026 jest mgr Artur Wojciechowski, EMBA .
Pan mgr Artur Wojciechowski był  wieloletnim Przewodniczącym Samorządu Studentów WSHIU

mgr Artur Wojciechowski, EMBA Przewodniczący Rady Absolwentów WSHIU.

Реєстрація

X