Władze Uczelni

Założyciel WSHiU

Magdalena Górska

Rektor WSHiU

prof. dr hab. Kamila Wilczyńska

magdalena.gorska@wshiu.pl

kamila.wilczynska@wshiu.pl

prorektor

dr Zbigniew Dziemianko

prorektor ds. jakości kształcenia

dr Patrycja Kanafocka

prorektor.dziemianko@wshiu.pl

patrycja.kanafocka@wshiu.pl

dziekan

dr grzegorz Konieczny

dziekan@wshiu.pl