Władze Uczelni

Magdalena Górska

Założyciel WSHiU

prof. dr hab. Kamila Wilczyńska

Rektor WSHiU

magdalena.gorska@wshiu.pl

kamila.wilczynska@wshiu.pl

dr Zbigniew Dziemianko

prorektor

dr Patrycja Kanafocka

prorektor ds. jakości kształcenia

prorektor.dziemianko@wshiu.pl

patrycja.kanafocka@wshiu.pl

dr grzegorz Konieczny

dziekan / Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego
Wyższej Szkoły Handlu i Usług

mgr Ewa Krąkowska

Kierownik studiów podyplomowych
/ wicedyrektor Liceum Ogólnokształcącego
Wyższej Szkoły Handlu i Usług

Реєстрація

X