STUDIA LICENCJACKIE / MAGISTERSKIE / PODYPLOMOWE
tryb stacjonarny / niestacjonarny

Zarządzanie

Potrafisz myśleć strategicznie? Planujesz zdarzenia na bliższą i dalszą przyszłość? Masz poczucie sprawczości? Umiesz swoimi pomysłami zarazić innych? Masz zatem zadatki na managera.

CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU

Klasyczne określenia zarządzania zawierają następujące elementy:

PLANOWANIE

ORGANIZOWANIE

DECYDOWANIE

MOTYWOWANIE

KONTROLOWANIE

Studia z Zarządzania w Wyższej Szkole Handlu i Usług przygotowują absolwentów do pełnienia funkcji lidera w każdym z pokazanych wyżej etapów oraz w całym procesie zarządzania. Nasze dotychczasowe doświadczenia pokazały, że na Zarządzaniu studenci grają w jednej drużynie ze swoimi wykładowcami, łączą ich cele i wspólna pasja. Dzięki temu możemy szczycić się absolwentami, którzy opuszczają mury Uczelni z szeroką wiedzą teoretyczną oraz ukształtowanymi zdolnościami i umiejętnościami przywódczymi.

JAK TO OSIĄGAMY?

Kluczem do Naszego sukcesu jest zachowanie równowagi i proporcji pomiędzy trzema istotnymi sferami przygotowania do spełnienia się w życiu zawodowym:

Program studiów powstał jako wynik pracy ekspertów, dlatego nakierowany jest na realizację naszych celów:

 • najbardziej aktualna wiedza przekazywana na wykładach,
 • na ćwiczeniach, konwersatoriach i seminariach kształtują się umiejętności; większość tego typu zajęć oparta jest na metodzie case study, a więc studium przypadku, w ramach, którego omawiane są konkretne przykąłdy zaczerpnięte z praktyki biznesowej,
 • kształtowanie cech przywódczych, asertywności i samoświadomości odbywa się w trakcie sesji coachingowych z profesjonalnymi trenerami; osobowość managera jest niezwykle istotnym elementem jego sukcesu

ABSOLWENCI SĄ SPECJALISTAMI ZNAJDUJĄCYMI ZATRUDNIENIE JAKO:

 • księgowi
 • doradcy podatkowi i finansowi
 • doradcy biznesowi
 • specjaliści ds. public relations
 • menedżerowie korporacyjni
 • inicjatorzy przedsięwzięć e-biznesowych
 • pracownicy instytucji UE
 • bankowcy
 • doradcy ubezpieczeniowi
 • pracownicy administracji samorządowej
 • doradcy w biurach pracy.
 • kierownicy działów
 • coach kadry managerskiej
 • kierownik działu BHP
 • regionalny kierownik sprzedaży
 • dyrektor zarządzający
 • dyrektor biznesowy
 • dyrektor handlowy
 • dyrektor sprzedaży
 • key account manager
 • specjaliści ds. marketingu
 • HR manager

Licencjackie

Studia pierwszego stopnia – forma kształcenia, na którą są przyjmowani kandydaci mający maturę, kończąca się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata

Magisterskie

Studia drugiego stopnia  – forma kształcenia, na którą są przyjmowani kandydaci posiadający co najmniej kwalifikacje pierwszego stopnia, kończąca się uzyskaniem kwalifikacji drugiego stopnia.

Inżynierskie i Magisterskie

Studia inżynierskie uzyskany dyplom licencjata albo inżyniera upoważnia do podjęcia studiów drugiego stopnia (magisterskich). … Do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich) upoważnia dyplom magistra.

Podyplomowe

Studia podyplomowe – inna niż studia wyższe i studia doktoranckie forma kształcenia, przeznaczona dla kandydatów posiadających kwalifikacje co najmniej pierwszego stopnia.

Aktualności

Реєстрація