STUDIA LICENCJACKIE / MAGISTERSKIE / PODYPLOMOWE
tryb stacjonarny / niestacjonarny

Zarządzanie

Potrafisz myśleć strategicznie? Planujesz zdarzenia na bliższą i dalszą przyszłość? Masz poczucie sprawczości? Umiesz swoimi pomysłami zarazić innych? Masz zatem zadatki na managera.

Studia z Zarządzania w Wyższej Szkole Handlu i Usług przygotowują absolwentów do pełnienia funkcji lidera w każdym z pokazanych wyżej etapów oraz w całym procesie zarządzania. Nasze dotychczasowe doświadczenia pokazały, że na Zarządzaniu studenci grają w jednej drużynie ze swoimi wykładowcami, łączą ich cele i wspólna pasja. Dzięki temu możemy szczycić się absolwentami, którzy opuszczają mury Uczelni z szeroką wiedzą teoretyczną oraz ukształtowanymi zdolnościami i umiejętnościami przywódczymi. Jak to osiągamy?

Kluczem do naszego sukcesu jest zachowanie równowagi i proporcji pomiędzy trzema istotnymi sferami przygotowania do spełniania się w życiu zawodowym:
Program studiów powstał jako wynik pracy ekspertów cenionych na całym świecie. Przygotowuje do pracy wymagającej kreatywności, rozumienia reguł funkcjonowania biznesu i samodzielności w podejmowaniu decyzji.

Absolwenci są specjalistami, znajdującymi zatrudnienie jako:

 • kierownicy działów
 • specjaliści ds. marketingu
 • pracownicy działów HR
 • księgowi
 • doradcy podatkowi i finansowi
 • doradcy biznesowi
 • specjaliści ds. public relations
 • menedżerowie korporacyjni
 • inicjatorzy przedsięwzięć e-biznesowych
 • pracownicy instytucji UE
 • bankowcy
 • doradcy ubezpieczeniowi
 • pracownicy administracji samorządowej i szczebla państwowego
 • doradcy w biurach pracy.

Licencjackie

Studia pierwszego stopnia – forma kształcenia, na którą są przyjmowani kandydaci mający maturę, kończąca się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata

Magisterskie

Studia drugiego stopnia  – forma kształcenia, na którą są przyjmowani kandydaci posiadający co najmniej kwalifikacje pierwszego stopnia, kończąca się uzyskaniem kwalifikacji drugiego stopnia.

Inżynierskie i Magisterskie

Studia inżynierskie uzyskany dyplom licencjata albo inżyniera upoważnia do podjęcia studiów drugiego stopnia (magisterskich). … Do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich) upoważnia dyplom magistra.

Podyplomowe

Studia podyplomowe – inna niż studia wyższe i studia doktoranckie forma kształcenia, przeznaczona dla kandydatów posiadających kwalifikacje co najmniej pierwszego stopnia.

Aktualności

Translate »

Реєстрація