kierunki

Russian
STUDIA II STOPNIA
tryb stacjonarny / niestacjonarny

Zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym i sportowym

Zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym i sportowym


Specjalność zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym i sportowym daje możliwość połączenia pasji poznawania świata z wiedzą na temat różnych rodzajów turystyki i sportu oraz ich uwarunkowań.

Słuchacze nabędą umiejętność podejmowania decyzji kierowniczych oraz rozwiązywania rzeczywistych problemów, z jakimi stykają się przedsiębiorstwa branży turystycznej i sportowej.

Na specjalności studenci nabywają wiedzę m.in. z zakresu marketingu w turystyce i rekreacji, krajoznawstwa i obsługi ruchu turystycznego oraz transportu w turystyce i rekreacji.

 


W trakc
ie studiów studenci nabywają umiejętności podejmowania decyzji, formułowania diagnozy i prognozy w zarządzaniu działalnością przedsiębiorstwa turystycznego i sportowego oraz przeprowadzenia w nim zmian.

Ryzyka, które towarzyszy prowadzeniu działalności gospodarczej, nie można uniknąć, ale można je znacznie zmniejszyć poprzez podejmowanie właściwych decyzji w odpowiednim czasie. Aby jednak było to możliwe, osoby uczestniczące w procesie decyzyjnym i zarządczym muszą mieć odpowiednią wiedzę z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem turystycznym i sportowym.

 

NABYTE UMIEJĘTNOŚCI:

 • zarządzane przedsiębiorstwem turystycznym i sportowym
 • zarządzanie turystyką  na poziomie miasta, gminy, regionu.
 • umiejętność obsługi bazy noclegowej, gastronomicznej oraz atrakcji turystycznych
 • możliwość podjęcia pracy na sportowym rynku pracy, czyli w profesjonalnych klubach sportowych
 • możliwość zatrudnienia w strukturach ogólnopolskich, wojewódzkich i gminnych Wydziałów Turystyki i Sportu.

rekrutacja krok po kroku

Krok 1

Skompletuj wszystkie wymagane dokumenty i dostarcz je do Biura Rekrutacji. Możesz to zrobić: osobiście, za pośrednictwem osoby trzeciej, pocztą tradycyjną na adres Uczelni (z dopiskiem Biuro rekrutacji),

Krok 2

Następnie otrzymasz login i hasło do Wirtualnego Dziekanatu ( gdzie znajdują się informacje o opłatach, planach zajęć, ocenach z egzaminów oraz ważne ogłoszenia).

Krok 3

Jeżeli Twoje dokumenty będą kompletne, otrzymasz decyzje o przyjęciu na studia a następnie umowę do podpisania, w której będą zawarte szczegółowo warunki studiowania.

Krok 4

Gdy twoja teczka będzie już gotowa dostaniesz do podpisania Ślubowanie. Odbierzesz legitymację i od tego momentu zostaniesz pełnoprawnym Studentem WSHiU!

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy – pobierz
 • podanie o przyjęcie na studia II stopnia – pobierz
 • ksero dyplomu studiów wyższych
 • ksero suplementu
 • 2 zdjęcia ( 35mm x 45 mm )
 • zdjęcie w wersji cyfrowej
 • dowód wpłaty za legitymację – 22 zł (NEOBANK 27 9068 1013 0000 0000 0173 2214)
 • podpisany regulamin „Wpisowe 0 zł”” – pobierz

formularz zgłoszeniowy

kadra

Prof. nadzw. dr hab.
Zwierzchlewski Sławomir

Prof. dr hab.
Sokołowski Marek

Dr
Bajon Paweł

Dr
Murkowski Radosław

Mgr
Witkowska Ewa

Реєстрація

X