studia podyplomowe

Edukacja dla bezpieczeństwa

Absolwenci Studiów Podyplomowych będą przygotowani do prowadzenia zajęć, 
w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych, z przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa, zgodnie z nową Podstawą Programową.

TERMIN ROZPOCZĘCIA KOLEJNEJ EDYCJI: MARZEC 2021

Edukacja dla bezpieczeństwa

Studia adresowane są do absolwentów studiów wyższych, z przygotowaniem pedagogicznym, co najmniej na poziomie licencjackim, w tym przede wszystkim:

 • pracowników oświaty, w tym nauczycieli, zainteresowanych nauczaniem przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa zgodnie z nową Podstawą Programową,
 • nauczycieli – wychowawców klas szkolnych oraz innych placówek oświatowo – wychowawczych i opiekuńczych, w których występują zagrożenia bezpieczeństwa lub ich występowanie jest prawdopodobne,
 • pracowników władz oświatowych i samorządowych oraz funkcjonariuszy służb publicznych, w których gestii znajduje się problematyka edukacji dla bezpieczeństwa / bezpieczeństwa szkolnego.

Absolwenci Studiów Podyplomowych będą przygotowani do prowadzenia zajęć, 
w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych, z przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa, zgodnie z nową Podstawą Programową, w zakresie:

 • dydaktyki oraz metodyki przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa,
 • treści programowych zgodnie z nową Podstawą Programową,
 • kompetencji nauczyciela przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa,
 • wyrabiania u uczniów nawyków oraz opanowania zasad działania ratowniczego, szczególnie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej. 

ORGANIZACJA NAUKI:

 • Studia trwają 3 semestry  350 godzin.
 • Zjazdy średnio co 2 tygodnie (sobota, niedziela).
 • Studia kończą się egzaminem ustnym.
 • Absolwent otrzymuję świadectwo ukończenia studiów podyplomowych z zakresu Edukacji dla bezpieczeństwa oraz Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

rekrutacja krok po kroku

WARUNKI PRZYJĘCIA:

O przyjęcie na Studia Podyplomowe mogą ubiegać się osoby, które ukończyły studia wyższe I lub II stopnia. Rekrutacja odbywa się bez egzaminów wstępnych. Ze względu na ograniczoną ilość miejsc, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie kompletu dokumentów.

Krok 1

Wypełnij FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY lub skompletuj wszystkie wymagane dokumenty i dostarcz je do Biura Rekrutacji. Możesz to zrobić: osobiście, za pośrednictwem osoby trzeciej, pocztą tradycyjną na adres Uczelni (z dopiskiem Biuro rekrutacji),

Krok 2

Następnie otrzymasz login i hasło do Wirtualnego Dziekanatu ( gdzie znajdują się informacje o opłatach, planach zajęć, ocenach z egzaminów oraz ważne ogłoszenia).

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy – pobierz
 • ksero dyplomu ukończenia szkoły wyższej
 • 2 zdjęcia ( 35mm x 45 mm )
 • zdjęcie w wersji cyfrowej
 • opłaty Wpisowe 50 zł można  dokonać na nr konta (NEO bank 27 9068 1013 0000 0000 0173 2214)

formularz zgłoszeniowy

program

Nazwa przedmiotu

Liczba godzin

Punkty ECTS

Dydaktyka przedmiotu nauczania

60

6

Komunikacja interpersonalna

10

2

Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach (zachowanie ratownika)

20

5

Pierwsza pomoc

20

5

Bezpieczeństwo w organizacji

20

4

Oznakowanie substancji toksycznych

10

2

Podstawy bezpieczeństwa państwa

20

4

Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych

20

4

Teoretyczne problemy edukacji dla bezpieczeństwa

20

5

Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej

15

2

Współczesne zagrożenia w czasie pokoju

20

4

Zagrożenia występujące podczas wojny

20

4

Obrona cywilna i ochrona ludności

15

2

Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych

20

5

Praktyka

60

6

Razem

350

60

opłaty

 

Wszystkie kwoty rat obejmują 10 % rabatu za płatność w terminie.
 • ZŁOTY – NEOBANK 27 9068 1013 0000 0000 0173 2214
  ZŁOTY – WBK 31 1090 1476 0000 0001 3246 2352
  DOLAR – WBK 48 1090 1476 0000 0001 3258 0386
  EURO    – WBK 32 1090 1476 0000 0001 3258 0383

  Numer SWIFT Banku WBK : WBKPPLPP

  W nazwie przelewu prosimy wpisywać:

  Imię i nazwisko (w szczególnosci jeśli właściciel konta jest inny niż student np. rodzic) numer albumu oraz miesiąc opłaty

  Wzór: Jan Nowak nr.122, 4/2016

Chętnie pomożemy – zadzwoń lub napisz do nas!

Czesne za studia

I Rata

II Raty

X Rat

4 750 zł

2 375 zł

475 zł

Реєстрація