STUDIA LICENCJACKIE / MAGISTERSKIE
TRYB STACJONARNY / NIESTACJONARNY

Finanse i rachunkowość

Planujesz pracę w finansach? Chcesz zdobyć wykształcenie w stabilnym, perspektywicznym zawodzie? Prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie obsługi księgowej podmiotów? Wybierz studia w WSHiU w Poznaniu.

Studia z Finanse i rachunkowość: Finanse i rachunkowość to propozycja dla osób o predyspozycjach analitycznych, nie mających problemów z przedmiotami matematycznymi. Przyszli księgowi czy finansiści powinni być cierpliwi, dokładni. W rachunkach wszystko musi się zawsze zgadzać – przyda się więc również dociekliwość i na pewno odpowiedzialność.

Ze względu na zmieniające się przepisy podatkowe, nowe wytyczne w zakresie rozliczeń podatków, zmiany ustaw dotyczących sfery finansowej, osoby pracujące w szeroko rozumianej branży ekonomiczno – finansowej muszą się liczyć z koniecznością podnoszenia kompetencji, śledzenia nowych wytycznych, wdrażania wskazanych urzędowo rozwiązań. Kształcenie jest ściśle powiązane z potrzebami praktyki gospodarczej. Zajęcia prowadzą zarówno uznani teoretycy z zakresu finansów, jak również praktycy o uznanej pozycji zawodowej na rynku finansowym.

Szczególny nacisk jest położony na zaznajomienie studentów z polskim i międzynarodowym prawem podatkowym oraz nowoczesnymi narzędziami zarządzania finansami podmiotów publicznych i prywatnych.

Ukończenie studiów licencjackich przygotowuje do podjęcia nauki na magisterskich studiach II stopnia realizowanych np. w WSHiU na kierunkach pokrewnych. Absolwenci finansów i rachunkowości są specjalistami, potrafiącymi planować przychody, kontrolować koszty, dbać o płynność finansową przedsiębiorstw.

Mogą podjąć zatrudnienie w:

  • biurach rachunkowych
  • pionach finansowych przedsiębiorstw
  • działach rachunkowości
  • firmach brokerskich
  • charakterze doradcy finansowego
  • instytucjach kontrolingu finansowego
  • izbach skarbowych
  • urzędach celnych.

Licencjackie

Studia pierwszego stopnia – forma kształcenia, na którą są przyjmowani kandydaci mający maturę, kończąca się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata

Magisterskie

Studia drugiego stopnia  – forma kształcenia, na którą są przyjmowani kandydaci posiadający co najmniej kwalifikacje pierwszego stopnia, kończąca się uzyskaniem kwalifikacji drugiego stopnia.

Aktualności

Translate »

Реєстрація