kierunki

Russian
STUDIA LICENCJACKIE / MAGISTERSKIE
TRYB STACJONARNY / NIESTACJONARNY

Finanse i rachunkowość

Planujesz pracę w finansach? Chcesz zdobyć wykształcenie w stabilnym, perspektywicznym zawodzie? Prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie obsługi księgowej podmiotów? Wybierz studia w WSHiU w Poznaniu.

Rekrutacja na rok akademicki 2022/2023 Trwa !

Zapraszamy na studia dzienne i zaoczne .

Licencjackie

Studia pierwszego stopnia – licencjackie –  przyjmowani kandydaci posiadają świadectwo maturalne. Studia kończą się uzyskaniem tytułu licencjata

Magisterskie

Studia drugiego stopnia  – magisterskie –  przyjmowani kandydaci posiadają co najmniej ukończone studia pierwszego stopnia. Studia kończą się uzyskaniem tytułu magistra


FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

Ukończenie Studiów Licencjackich na kierunku finanse i rachunkowość pozwala zdobyć wiele cennej wiedzy i kompetencji, które przydają się na rynku pracy 

Wśród nich możemy wymienić wiedzę z zakresu finansów i rachunkowości, umiejętność analizy procesów gospodarczych, wiedzę z zakresu prawa finansowego i ekonomii, wykorzystywanie technik i narzędzi analitycznych oraz trafne prognozowanie zjawisk finansowych. 

Otworem stoi przed nami zatem szeroko pojęta branża finansowa i ubezpieczeniowa, ale także działy finansowo-księgowe wielu firm i instytucji.

Studia na kierunku Finanse i rachunkowość:

Finanse i rachunkowość to propozycja dla osób o predyspozycjach analitycznych, nie mających problemów z przedmiotami matematycznymi. Nasi studenci uczą się matematyki za pomocą naszych doświadczonych wykładowców.

Przyszli księgowi czy finansiści powinni być cierpliwi, dokładni. W rachunkach wszystko musi się zawsze zgadzać – przyda się więc również dociekliwość i napewno odpowiedzialność.

Ze względu na zmieniające się przepisy podatkowe, nowe wytyczne w zakresie rozliczeń podatków, zmiany ustaw dotyczących sfery finansowej, osoby pracujące w szeroko rozumianej branży ekonomiczno – finansowej muszą się liczyć z koniecznością podnoszenia kompetencji, śledzenia nowych wytycznych, wdrażania wskazanych urzędowo rozwiązań.

Kształcenie jest ściśle powiązane z potrzebami praktyki gospodarczej. Zajęcia prowadzą najlepsi wykładowcy- zarówno uznani teoretycy z zakresu finansów, jak również praktycy o uznanej pozycji zawodowej na rynku finansowym.

Podczas studiów wyjaśnimy Ci , jak tworzyć informację finansową  (od ewidencji zdarzeń gospodarczych po tworzenie skonsolidowanych sprawozdań finansowych), wyjaśnimy Ci zasady współczesnej rachunkowości i jak przełożyć je na język biznesu.

Rozwijamy tym samym umiejętności przeprowadzania analiz działalności gospodarczej, oceny opłacalności przedsięwzięć inwestycyjnych, przygotowania sprawozdań finansowych, wyboru optymalnych kierunków inwestowania w aktywa rzeczowe oraz papiery wartościowe.

 

PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE :

 

 • Metody oceny projektów gospodarczych 
 • Zaawansowana rachunkowość finansowa 
 • Marketing usług finansowych
 • Sprawozdawczość budżetowa 
 • Metody i techniki zarządzania

 

 

Program kierunku jest tak dobrany, że pozwala również ukształtować takie cechy osobowościowe studenta, które umożliwią mu osiągnięcie sukcesu zawodowego. Studiując u nas poznasz teorię i zdobędziesz praktyczne umiejętności, nasze zajęcia mają bowiem charakter warsztatowy i są prowadzone przez specjalistów i praktyków gospodarczych ( księgowych, bankierów, prawników.)

 

Szczególny nacisk jest położony na zaznajomienie studentów z polskim i międzynarodowym prawem podatkowym oraz nowoczesnymi narzędziami zarządzania finansami podmiotów publicznych i prywatnych.

Ukończenie studiów licencjackich przygotowuje do podjęcia nauki na magisterskich studiach II stopnia realizowanych w WSHiU na  kierunku finanse i rachunkowość. Absolwenci finansów i rachunkowości są specjalistami, potrafiącymi planować przychody, kontrolować koszty, dbać o płynność finansową przedsiębiorstw.


   STUDENCI Mogą podjąć zatrudnienie w:

   • biurach rachunkowych
   • pionach finansowych przedsiębiorstw
   • działach rachunkowości
   • firmach brokerskich
   • charakterze doradcy finansowego
   • instytucjach kontrolingu finansowego
   • izbach skarbowych
   • urzędach celnych.

 

Program studiów obejmuje dobre praktyki zawodowe. W kraju oraz za granicą.

Nasi studenci odbywją praktykę w ramach Erasmus+ w:

 • Grecji
 • Bułgarii
 • Chorwacji
 • Hiszpanii
 • Portugalii

Zapraszamy na studia do wyższej szkoły handlu i usług!

Jest to krok do udanej kariery, pewności siebie i sukcesu osobistego. Zadbaj o swoją przyszłość we właściwym otoczeniu! 

studia – to są przydatne znajomości i szczęśliwe studenckie wspomnienia na całe życie!

Zapraszamy na kierunek finanse i rachunkowość!

Aktualności

Реєстрація

X