studia podyplomowe

Zarządzanie zasobami ludzkimi, kadry i płace

TERMIN ROZPOCZĘCIA KOLEJNEJ EDYCJI: MARZEC 2021

Zarządzanie zasobami ludzkimi, kadry i płace

Studia skierowane dla wszystkich, którzy cenią wysokie kompetencje i praktyczne umiejętności. Studia powstały z myślą o osobach, które wiedzą, że ich wykształcenie jest zbyt ogólne bądź mało praktyczne, aby znaleźć pracę zgodną z własnymi aspiracjami.

Zarządzanie zasobami ludzkimi to płaszczyzna, która daje ogromne możliwości zatrudnienia na współczesnym, wymagającym rynku pracy.


Stanowiska, o które można ubiegać się po zakończeniu studiów:

 • specjalista ds. personalnych
 • specjalista ds. kadr i płac
 • specjalista ds. rozwoju pracowników
 • koordynator projektów ZZL
 • kierownik działu personalnego
 • HR Manager

Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności niezbędne do zarządzania działem kadr w małych i średnich przedsiębiorstwach. Absolwenci naszych studiów są znakomicie przygotowanymi pracownikami, którzy znajdą uznanie wśród swoich przełożonych.

ORGANIZACJA STUDIÓW

 • Studia trwają 2 semestry, 200 godzin.
 • Zjazdy odbywają się średnio co 2 tygodnie (sobota, niedziela).
  Studia kończą się obroną pracy dyplomowej.
 • Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi.

KOMPETENCJE ABSOLWENTA

 • profesjonalne zarządzanie zasobami ludzkimi z uwzględnieniem ekonomicznych uwarunkowań pracy
 • znajomość normatywnych i rynkowych determinant systemu kadrowego organizacji
 • znajomość nowoczesnych metod analiz zasobów ludzkich z wykorzystaniem specjalistycznych systemów informatycznych
 • umiejętność zastosowania nowoczesnych instrumentów rekrutacji i doboru kandydatów do zatrudnienia, adaptacji i szkoleń pracowników
 • znajomość roli zarządzania zasobami ludzkimi w nowoczesnej organizacji w celu budowania przewagi konkurencji.

rekrutacja krok po kroku

WARUNKI PRZYJĘCIA:

O przyjęcie na Studia Podyplomowe mogą ubiegać się osoby, które ukończyły studia wyższe I lub II stopnia. Rekrutacja odbywa się bez egzaminów wstępnych. Ze względu na ograniczoną ilość miejsc, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie kompletu dokumentów.

Krok 1

Wypełnij FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY lub skompletuj wszystkie wymagane dokumenty i dostarcz je do Biura Rekrutacji. Możesz to zrobić: osobiście, za pośrednictwem osoby trzeciej, pocztą tradycyjną na adres Uczelni (z dopiskiem Biuro rekrutacji),

Krok 2

Następnie otrzymasz login i hasło do Wirtualnego Dziekanatu ( gdzie znajdują się informacje o opłatach, planach zajęć, ocenach z egzaminów oraz ważne ogłoszenia).

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy – pobierz
 • ksero dyplomu ukończenia szkoły wyższej
 • 2 zdjęcia ( 35mm x 45 mm )
 • zdjęcie w wersji cyfrowej
 • opłaty Wpisowe 50 zł można  dokonać na nr konta (NEO bank 27 9068 1013 0000 0000 0173 2214)

formularz zgłoszeniowy

program

Lp.

Nazwa przedmiotów

Liczba godzin zajęć teoretycznych

Punkty ECTS

1

Analiza zagrożeń i szacowanie ryzyka zawodowego

8

2

2

Audyt

6

2

3

Badania marketingowe

17

4

4

Coaching

8

2

5

Etyka zawodowa w organizacji

8

2

6

Komunikacja w biznesie

12

3

7

Motywowanie pracowników

10

2

8

Prawo pracy

10

2

9

Psychologiczno – pedagogiczne aspekty pracy z grupą

14

3

10

Public Relations

12

3

11

Rekrutacja, selekcja, adaptacja pracowników

8

2

12

Rynek pracy w Polsce i UE

6

2

13

Seminarium dyplomowe

10

10

14

Struktury organizacyjne

10

3

15

Systemy ubezpieczeń

3

1

16

Systemy wynagrodzeń

6

2

17

Szkolenia i rozwój pracowników

8

2

18

Ubezpieczenia pracownicze

6

2

19

Zarządzanie bhp w organizacji

4

2

20

Zarządzanie karierami

8

2

21

Zarządzanie w organizacji

16

4

22

Zarządzanie zespołem

10

3

 

RAZEM

200

60

opłaty

 

Wszystkie kwoty rat obejmują 10 % rabatu za płatność w terminie.
 • ZŁOTY – NEOBANK 27 9068 1013 0000 0000 0173 2214
  ZŁOTY – WBK 31 1090 1476 0000 0001 3246 2352
  DOLAR – WBK 48 1090 1476 0000 0001 3258 0386
  EURO    – WBK 32 1090 1476 0000 0001 3258 0383

  Numer SWIFT Banku WBK : WBKPPLPP

  W nazwie przelewu prosimy wpisywać:

  Imię i nazwisko (w szczególnosci jeśli właściciel konta jest inny niż student np. rodzic) numer albumu oraz miesiąc opłaty

  Wzór: Jan Nowak nr.122, 4/2016

Chętnie pomożemy – zadzwoń lub napisz do nas!

Czesne za studia

I Rata

II Raty

X Rat

4 770 zł

2 385 zł

477 zł

Реєстрація