studia podyplomowe

Administracja publiczna – prawo, zarządzanie, organizacja

TERMIN ROZPOCZĘCIA KOLEJNEJ EDYCJI: PAŹDZIERNIK 2020

Administracja publiczna – prawo, zarządzanie, organizacja

ADRESACI:
Studia skierowane są do osób pełniących lub zamierzających pełnić funkcje kierownicze w administracji publicznej, a także do osób, które chcą zdobyć i pogłębić wiedzę i umiejętności z zakresu zarządzania w administracji.
 
CEL STUDIÓW:
Studia podyplomowe dostarczą niezbędnej wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu prawa i administracji, ustroju samorządu terytorialnego, prawa finansów publicznych oraz zarządzania w administracji. Dla osób pracujących w administracji publicznej studia mogą stanowić podstawę do zdobycia awansu zawodowego. Dla pozostałych mogą stanowić uzasadnienie merytoryczne do uzyskania zatrudnienia w jednostkach samorządu terytorialnego i urzędach administracji rządowej.

 

 

ORGANIZACJA NAUKI:

 • Studia trwają 2 semestry  175 godzin.
 • Zjazdy średnio co 2 tygodnie (sobota, niedziela).
 • Studia kończą się egzaminem ustnym.
 • Absolwent otrzymuję świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

rekrutacja krok po kroku

WARUNKI PRZYJĘCIA:

O przyjęcie na Studia Podyplomowe mogą ubiegać się osoby, które ukończyły studia wyższe I lub II stopnia. Rekrutacja odbywa się bez egzaminów wstępnych. Ze względu na ograniczoną ilość miejsc, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie kompletu dokumentów.

Krok 1

Wypełnij FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY lub skompletuj wszystkie wymagane dokumenty i dostarcz je do Biura Rekrutacji. Możesz to zrobić: osobiście, za pośrednictwem osoby trzeciej, pocztą tradycyjną na adres Uczelni (z dopiskiem Biuro rekrutacji),

Krok 2

Następnie otrzymasz login i hasło do Wirtualnego Dziekanatu ( gdzie znajdują się informacje o opłatach, planach zajęć, ocenach z egzaminów oraz ważne ogłoszenia).

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy – pobierz
 • ksero dyplomu ukończenia szkoły wyższej
 • 2 zdjęcia ( 35mm x 45 mm )
 • zdjęcie w wersji cyfrowej
 • opłaty Wpisowe 50 zł można  dokonać na nr konta (NEO bank 27 9068 1013 0000 0000 0173 2214)

formularz zgłoszeniowy

program

Nazwa przedmiotu

Liczba godzin

Punkty ECTS

Podstawy i wykładnia prawa

10

3

Elementy prawa administracyjnego

10

4

Postępowanie administracyjne i postępowanie przed sądami administracyjnymi

10

3

Prawo europejskie i fundusze europejskie

10

3

Finanse publiczne

10

3

Kontrola zarządcza i audyt wewnętrzny

15

3

Etyka życia publicznego

5

2

Praktyki antykorupcyjne i etyka w urzędzie

10

3

Obsługa klienta w urzędzie z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych

10

3

Czynniki kształtujące administrację publiczną

10

3

Kodeks Dobrej Administracji

5

2

Komunikacja interpersonalna

10

3

Asertywność w praktyce

10

3

Techniki prezentacji

10

3

Umiejętności kierownicze

10

3

Zarządzanie konfliktem w organizacji

10

3

Organizacja czasu pracy

10

3

Seminarium

10

10

Razem

175

60

opłaty

 

Wszystkie kwoty rat obejmują 10 % rabatu za płatność w terminie.
 • ZŁOTY – NEOBANK 27 9068 1013 0000 0000 0173 2214
  ZŁOTY – WBK 31 1090 1476 0000 0001 3246 2352
  DOLAR – WBK 48 1090 1476 0000 0001 3258 0386
  EURO    – WBK 32 1090 1476 0000 0001 3258 0383

  Numer SWIFT Banku WBK : WBKPPLPP

  W nazwie przelewu prosimy wpisywać:

  Imię i nazwisko (w szczególnosci jeśli właściciel konta jest inny niż student np. rodzic) numer albumu oraz miesiąc opłaty

  Wzór: Jan Nowak nr.122, 4/2016

Chętnie pomożemy – zadzwoń lub napisz do nas!

Czesne za studia

I Rata

II Raty

X Rat

5 100 zł

2 550 zł

510 zł

-20% przy zapisie do końca czerwca
-15% przy zapisie do końca lipca
-10% przy zapisie do końca sierpnia
-5% przy zapisie do końca września

Translate »

Реєстрація