kierunki

Russian
KURSY/SZKOLENIA

Kurs doskonalący pierwszej pomocy dla nauczycieli

Rekrutacja na rok akademicki 2022/23 trwa !

Kurs doskonalący pierwszej pomocy dla nauczycieli

Zapraszamy do udziału w KURSIE DOSKONALĄCYM PIERWSZEJ POMOCY DLA NAUCZYCIELI.
Celem kursu jest nadanie kwalifikacji do nauczania pierwszej pomocy w szkołach i placówkach oświatowych. W trakcie kursu osoby, którym ważność uprawnień dobiega końca lub zakończyła się będą mogły również zrealizować re-certyfikacje. Kurs polecamy przede wszystkim osobom, które na co dzień zajmują się tematyką pierwszej pomocy szkole, np. w ramach nauczania przedmiotu “Edukacja dla bezpieczeństwa”.

ORGANIZACJA NAUKI:

Termin:
17-18.10.2020 (sobota, niedziela)
24-25.10.2020 (sobota, niedziela)
Ilość godzin: 30

Kurs kończy się egzaminem.
Po ukończeniu kursu i pozytywnym zdaniu egzaminu uczestnicy otrzymują zaświadczenie uprawniające do prowadzenia zajęć edukacyjnych z nzakresu udzielania pierwszej pomocy.


Ważność zaświadczenia 5 lat od wydania.

rekrutacja krok po kroku

WARUNKI PRZYJĘCIA:

O przyjęcie na Studia Podyplomowe mogą ubiegać się osoby, które ukończyły studia wyższe I lub II stopnia. Rekrutacja odbywa się bez egzaminów wstępnych. Ze względu na ograniczoną ilość miejsc, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie kompletu dokumentów.

Krok 1

Wypełnij FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY lub skompletuj wszystkie wymagane dokumenty i dostarcz je do Biura Rekrutacji. Możesz to zrobić: osobiście, za pośrednictwem osoby trzeciej, pocztą tradycyjną na adres Uczelni (z dopiskiem Biuro rekrutacji),

Krok 2

Następnie otrzymasz login i hasło do Wirtualnego Dziekanatu ( gdzie znajdują się informacje o opłatach, planach zajęć, ocenach z egzaminów oraz ważne ogłoszenia).

Wymagane dokumenty:

  • kwestionariusz osobowy – pobierz
  • 1 zdjęcie ( 35mm x 45 mm )
  • zdjęcie w wersji cyfrowej
  • opłaty można  dokonać na nr konta (NEO bank 27 9068 1013 0000 0000 0173 2214)

formularz zgłoszeniowy

program

1. Podstawy anatomii i fizjologii człowieka.
2. Wezwanie pomocy.
3. Bezpieczeństwo własne, poszkodowanego, miejsca zdarzenia.
4. Poszkodowany nieprzytomny.
5. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa / Defibrylacja z użyciem automatycznego defibrylatora AED.
6. Zadławienia.
7. Urazy i skutki urazów.
8. Tamowanie krwotoków zewnętrznych i opatrywanie ran powierzchownych.
9. Wstrząs – zasady postępowania przeciwwstrząsowego.
10. Unieruchomienie złamań i zwichnięć.
11. Pierwsza pomoc w przypadku wychłodzenia i przegrzania.
12. Nagłe zachorowania i inne stany zagrożenia zdrowotnego.
13. Zatrucia.
14. Wsparcie psychiczne poszkodowanego.
15. Ewakuacja ze strefy zagrożenia.
16. Udzielanie pierwszej pomocy w sytuacjach symulowanych.

Реєстрація

X