kierunki

Russian
studia podyplomowe

Zarządzanie jakością

rekrutacja na rok akademicki 2022/23 trwa! Promocyjne czesne!

Promocyjna cena czesnego za całe studia 3950 zł. Możliwość zapłaty w dowolnych ratach.

Zarządzanie jakością

Adresatami studiów podyplomowych na kierunku Zarządzanie jakością są osoby posiadające wyższe wykształcenie i chcące realizować się zawodowo w obszarze związanym z tematyką jakości, w szczególności odpowiedzialne za wdrażanie nowych systemów zarządzania jakością i doskonalenie tych już funkcjonujących w świetle aktualnie obowiązujących norm.

Na studia powinny zdecydować się osoby, mające predyspozycję do kierowania zespołem, ale także posiadające zainteresowania z zakresu ekonomii, finansów czy marketingu. Ukończenie tego kierunku ułatwi im objęcie stanowisk na wyższym szczeblu.  Specjaliści z zakresu zarządzania jakością otrzymują lepsze wyniki we wszystkich branżach związanych z pracą z ludźmi. Dlatego te studia pozwolą niektórym studentom posiąść dodatkowe umiejętności, które usprawnią ich dotychczasową pracę.

 CEL STUDIÓW

Podczas studiów przekażemy Ci wiedzę na temat nowoczesnych koncepcji zarządzania. Poznasz najnowsze systemy zarządzania jakością TQM oraz zapoznasz się z normami ISO. Będziesz także mieć możliwość uzyskania certyfikatu audytora wewnętrznego. Podczas nauki student zdobędzie niezbędne kompetencje, które pozwolą mu efektywnie wykonywać obowiązki na stanowisku kierowniczym. Absolwent tego kierunku ma nie tylko wiedzę teoretyczną dotyczącą funkcjonowania współczesnych przedsiębiorstw, ale także praktyczne umiejętności pozwalające na przygotowywanie i realizację przedsięwzięć oraz monitorowanie ich efektów. Kierunek zarządzanie daje również możliwość dalszego rozwoju na studiach magisterskich czy też podyplomowych.

ORGANIZACJA NAUKI:

 • Studia trwają 2 semestry, 200 godzin.
 • Zjazdy średnio co 2 tygodnie (sobota, niedziela).
 • Studia kończą się egzaminem ustnym.
 • Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

PRACA PO STUDIACH:

Absolwent kierunku Zarządzanie Jakością będzie mógł podjąć stanowisko:

• specjalisty organizacji i zarządzania,

• specjalisty do spraw jakości,

• specjalisty do spraw kadr,
• specjalisty do spraw rachunkowości,
• specjalisty do spraw marketingu i reklamy,
• specjalisty do spraw kontroli i gospodarki magazynowej,
• specjalisty do spraw rozliczeń,
• specjalisty do spraw rekrutacji
• koordynatora transportu,
• kierownika zespołu,
• kierownika projektu,
• menadżera średniego szczebla zarządzania w różnego rodzaju przedsiębiorstwach i instytucjach,
• analityka finansowego.

 

rekrutacja krok po kroku

Skontaktuj się z nami, we wszystkim pomożemy

WARUNKI PRZYJĘCIA:

O przyjęcie na Studia Podyplomowe mogą ubiegać się osoby, które ukończyły studia wyższe I lub II stopnia. Rekrutacja odbywa się bez egzaminów wstępnych. Ze względu na ograniczoną ilość miejsc, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie kompletu dokumentów.

Krok 1

Wypełnij FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY lub skompletuj wszystkie wymagane dokumenty i dostarcz je do Biura Rekrutacji. Możesz to zrobić: osobiście, za pośrednictwem osoby trzeciej, pocztą tradycyjną na adres Uczelni (z dopiskiem Biuro rekrutacji),

Krok 2

Następnie otrzymasz login i hasło do Wirtualnego Dziekanatu ( gdzie znajdują się informacje o opłatach, planach zajęć, ocenach z egzaminów oraz ważne ogłoszenia).

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy – pobierz
 • oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem pobierz
 • RODO pobierz
 • umowa o naukę pobierz
 • ksero dyplomu ukończenia szkoły wyższej
 • 2 zdjęcia ( 35mm x 45 mm )
 • zdjęcie w wersji cyfrowej
 • opłaty wpisowe 50 zł można  dokonać na nr konta
  (SANTANDER  31 1090 1476 0000 0001 3246 2352)

formularz zgłoszeniowy

Реєстрація

X