kierunki

Russian
STUDIA I STOPNIA
tryb stacjonarny / niestacjonarny

Zarządzanie przedsiębiorstwem

rekrutacja

ZAPISZ SIĘ ! 

Zarządzanie przedsiębiorstwem

Specjalność jest dedykowana zarówno osobom, których życie jest obecnie związane z przedsiębiorstwem , jak i tym, którzy swoją przyszłość wiążą z prowadzeniem  biznesu.
Program zajęć szczególnie skupia się na prowadzeniu biznesu , rodzajach źródeł finansowania oraz zarządzaniu personelem w firmie, a także stylami kierowania i podejmowania decyzji.
Specjalność bazuje również na warsztatach oraz zajęciach praktycznych przybliżając dynamikę rozwoju, kulturę organizacyjną, problemy związane z sukcesją, system nadzoru, strategie biznesowe, finansowanie i zarządzanie firmami.

Na specjalności zarządzanie przedsiębiorstwem wykładowcy – praktycy doradzają jak efektywnie zarządzać  przedsiębiorstwem oraz wskażą programy wspierania firm w Polsce oraz w UE.

Grzegorz, Absolwent WSHiU

Jestem otwarty na nowe wyzwania, studia przygotowały mnie do doskonałej organizacji czasu, systematyczności oraz skuteczności w działaniu. Dzięki ukończeniu specjalności zarządzanie przedsiębiorstwem skutecznie rozwijam swój biznes i dbam o doskonałe relacje wśród swoich pracowników.

NABYTE UMIEJĘTNOŚCI:

 • wykorzystywanie rachunkowości i ekonomii w procesie podejmowania decyzji biznesowych,
 • znajomość nowoczesnych metod organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem,
 • stosowanie właściwych narzędzi marketingowych w określonych sytuacjach rynkowych,
 • zarządzanie mikroprzedsiębiorstwem,
 • interpretowanie zjawisk społecznych, politycznych, prawnych i ekonomicznych 

PRZYKŁADOWE PRZEDMIOTY:

 • Techniki motywowania pracowniczego
 • Metody organizacji i zarządzania
 • Organizacja pracy własnej menadżera
 • Techniki komputerowe w zarządzaniu
 • Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorcy
 • Zarządzanie wartością klienta
 • Integracja gospodarcza UE
 • Biznes międzynarodowy
 • Rynek ubezpieczeń

rekrutacja krok po kroku

Krok 1

Skompletuj wszystkie wymagane dokumenty i dostarcz je do Biura Rekrutacji. Możesz to zrobić: osobiście, za pośrednictwem osoby trzeciej, pocztą tradycyjną na adres Uczelni (z dopiskiem Biuro rekrutacji),

Krok 2

Następnie otrzymasz login i hasło do Wirtualnego Dziekanatu ( gdzie znajdują się informacje o opłatach, planach zajęć, ocenach z egzaminów oraz ważne ogłoszenia).

Krok 3

Jeżeli Twoje dokumenty będą kompletne, otrzymasz decyzje o przyjęciu na studia a następnie umowę do podpisania, w której będą zawarte szczegółowo warunki studiowania.

Krok 4

Gdy twoja teczka będzie już gotowa dostaniesz do podpisania Ślubowanie. Odbierzesz legitymację i od tego momentu zostaniesz pełnoprawnym Studentem WSHiU!

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy – pobierz
 • podanie o przyjęcie na studia I stopnia – pobierz
 • ksero świadectwa ukończenia szkoły średniej
 • ksero świadectwa dojrzałości
 • 2 zdjęcia ( 35mm x 45 mm )
 • zdjęcie w wersji cyfrowej
 • dowód wpłaty za legitymację – 22 zł (NEOBANK 27 9068 1013 0000 0000 0173 2214)
 • podpisany regulamin „Wpisowe 0 zł”” – pobierz

formularz zgłoszeniowy

Реєстрація

X