kierunki

Russian
STUDIA I STOPNIA
tryb stacjonarny / niestacjonarny

Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy

Zarządzanie bezpieczeństwem
i higieną pracy

Celem studiów jest podniesienie kwalifikacji osób zatrudnionych w służbach bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapoznanie słuchaczy z współczesnymi, nowoczesnymi narzędziami kształtowania warunków i środowiska pracy.

W ramach programu studiów uczestnicy zdobywają rzetelną i aktualną wiedzę oraz uzyskują praktyczne umiejętności, pozwalające skutecznie i efektywnie realizować wyzwania, przed którymi stają współczesne przedsiębiorstwa.

Uczestniczenie w zajęciach pozwoli słuchaczom poznać najnowocześniejsze koncepcje, trendy i instrumenty z zakresu ergonomii, bezpieczeństwa, higieny i ochrony pracy. W toku studiów uczestnicy poznają możliwości wykorzystania zdobyczy nauki i techniki służących optymalizacji zależności pomiędzy człowiekiem, jego pracą oraz warunkami świadczenia tej pracy.

Studia adresowane są do wszystkich, którzy pragną zdobyć kwalifikacje w tej dziedzinie i w przyszłości zajmować się problematyką bezpieczeństwa i ochrony pracy. Ukończenie studiów pozwala na pełnienie zadań pracownika Służby BHP, zgodnie ze znowelizowanym rozporządzeniem Rady Ministrów, w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2004, nr 246, poz. 2468).

Podstawą współczesnego bezpieczeństwa i higieny pracy są unormowania prawne kształtujące się od końca XIX w. obejmujące podstawowe i najprostsze zasady ochrony zdrowia i życia pracownika, i dalej poprzez rozwój prawa uwzględniającego postęp technologiczny. Istotnym elementem bezpieczeństwa i higieny pracy są czynniki związane z organizacją pracy, warunkami jej wykonywania, świadomością pracowników oraz ich działaniami związanymi z przestrzeganiem zasad i reguł umożliwiających im zachowanie zdrowia i życia w czasie wykonywania pracy.

 

 

Przepisy prawa pracy wymagają od pracodawców podejmowania w kierowanych przez nich zakładach pracy systematycznych działań na rzecz przestrzegania norm prawnych związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy na wszystkich stanowiskach pracy. W przypadku braku działań w tym zakresie ponoszą oni odpowiedzialność  prawną.

Usystematyzowana działalność pracodawcy pozwala na skuteczne działania oparte przede wszystkim na posiadanej i usystematyzowanej wiedzy w zakresie zarządzania zespołami ludzkimi oraz unormowań obejmujących bezpieczeństwo i higienę pracy. Takie działania wymagają stworzenia także uporządkowanego systemu zarządzania.

PRZYKŁADOWE PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE:

 • Ergonomiczne aspekty środowiska pracy
 • Czynniki szkodliwe i niebezpieczne w środowisku pracy
 • Bezpieczeństwo pomieszczeń i obiektów budowlanych
 • Analiza i ocena ryzyka zawodowego
 • Organizacja szkoleń w systemie BHP
 • Dyrektywy UE na rzecz bezpiecznych warunków pracy
 • System zarządzania BHP

Z CV ABSOLWENTA

Dorota, Absolwentka WSHiU

Czynniki szkodliwe i niebezpieczne w miejscu pracy, ocena zagrożeń oraz prawne uwarunkowania działalności inspektorów BHP - to tylko niektóre obszary, które poznałam na studiach. W ramach licznych praktyk zdobywałam doświadczenie pod okiem praktyków.,

kadra

Dr
Gilicka Magdalena

Dr
Jabłońska Julita

Dr 
Piekarczyk Anna

Dr
Polowczyk Żaneta

Mgr
Sobański Zbigniew

Mgr
Walkowiak Artur

Mgr
Zięba Piotr

rekrutacja krok po kroku

Krok 1

Skompletuj wszystkie wymagane dokumenty i dostarcz je do Biura Rekrutacji. Możesz to zrobić: osobiście, za pośrednictwem osoby trzeciej, pocztą tradycyjną na adres Uczelni (z dopiskiem Biuro rekrutacji),

Krok 2

Następnie otrzymasz login i hasło do Wirtualnego Dziekanatu ( gdzie znajdują się informacje o opłatach, planach zajęć, ocenach z egzaminów oraz ważne ogłoszenia).

Krok 3

Jeżeli Twoje dokumenty będą kompletne, otrzymasz decyzje o przyjęciu na studia a następnie umowę do podpisania, w której będą zawarte szczegółowo warunki studiowania.

Krok 4

Gdy twoja teczka będzie już gotowa dostaniesz do podpisania Ślubowanie. Odbierzesz legitymację i od tego momentu zostaniesz pełnoprawnym Studentem WSHiU!

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy – pobierz
 • podanie o przyjęcie na studia I stopnia – pobierz
 • ksero świadectwa ukończenia szkoły średniej
 • ksero świadectwa dojrzałości
 • 2 zdjęcia ( 35mm x 45 mm )
 • zdjęcie w wersji cyfrowej
 • dowód wpłaty za legitymację – 22 zł (NEOBANK 27 9068 1013 0000 0000 0173 2214)
 • podpisany regulamin „Wpisowe 0 zł”” – pobierz

formularz zgłoszeniowy

Реєстрація

X