kierunki

Russian
studia podyplomowe

Innowacyjne zarządzanie marką

rekrutacja na rok akademicki 2022/23 trwa! promocyjne czesne!

Promocyjna cena czesnego za całe studia 3750 zł. Możliwość zapłaty w dowolnych ratach.

Innowacyjne zarządzanie marką


Celem studiów jest przekazanie kompleksowej wiedzy i umiejętności niezbędnych do podejmowania i wdrażania decyzji związanych z zarządzaniem marką / portfelem marek przedsiębiorstw i instytucji publicznych. Udział w zajęciach pozwoli słuchaczom na pozyskanie wiedzy na temat kształtowania i zarządzania marką. Pogram uwzględnia specyfikę budowania marki na rynku klienta indywidualnego, na rynku instytucjonalnym, w odniesieniu do miast i regionów oraz przedsiębiorstw usługowych i handlowych.

 


STUDIA W SZCZEGÓLNOŚCI ADRESOWANE SĄ DO:

 • managerów pełniących funkcje Brand Managerów i Managerów Produktu
 • managerów i specjalistów z zakresu marketingu firm produkcyjnych dóbr szybko rotujących (FMCG) działających na rynku klienta indywidualnego (B2C) i biznesowego (B2B)
 • managerów i specjalistów z zakresu marketingu firm usługowych i handlowych (sieci handlowych, hurtowni i sklepów detalicznych)
 • pracowników działów promocji i marketingu urzędów miasta i urzędów wojewódzkich
 • pracowników agencji reklamowych.

 

ORGANIZACJA NAUKI:

 • Studia trwają 2 semestry  180 godzin.
 • Zjazdy średnio co 2 tygodnie (sobota, niedziela).
 • Studia kończą się egzaminem ustnym.
 • Absolwent otrzymuję świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

rekrutacja krok po kroku

Skontaktuj się z nami, we wszystkim pomożemy

WARUNKI PRZYJĘCIA:

O przyjęcie na Studia Podyplomowe mogą ubiegać się osoby, które ukończyły studia wyższe I lub II stopnia. Rekrutacja odbywa się bez egzaminów wstępnych. Ze względu na ograniczoną ilość miejsc, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie kompletu dokumentów.

Krok 1

Wypełnij FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY lub skompletuj wszystkie wymagane dokumenty i dostarcz je do Biura Rekrutacji. Możesz to zrobić: osobiście, za pośrednictwem osoby trzeciej, pocztą tradycyjną na adres Uczelni (z dopiskiem Biuro rekrutacji),

Krok 2

Następnie otrzymasz login i hasło do Wirtualnego Dziekanatu ( gdzie znajdują się informacje o opłatach, planach zajęć, ocenach z egzaminów oraz ważne ogłoszenia).

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy – pobierz
 • oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem pobierz
 • RODO pobierz
 • umowa o naukę pobierz
 • ksero dyplomu ukończenia szkoły wyższej
 • 2 zdjęcia ( 35mm x 45 mm )
 • zdjęcie w wersji cyfrowej
 • opłaty wpisowe 50 zł można  dokonać na nr konta
  (SANTANDER  31 1090 1476 0000 0001 3246 2352)

formularz zgłoszeniowy

Реєстрація

X