kierunki

Ukraine

Praktyka na I semestrze 

Dokumenty niezbędne do zaliczenia praktyki w miejscu wybranym przez studenta:

1.Wytyczne do praktyk – sylabus praktyk kierunkowychPobierz 
2.Karta przebiegu praktyk kierunkowych, dzienniczek praktyk, walidacja efektów kształcenia Pobierz 
3.Wniosek o zgodę na realizację praktyki w wybranym miejscuPobierz
4.Porozumienie w sprawie realizacji studenckich praktyk zawodowych Pobierz
5. Skierowanie na praktyki Pobierz 

Реєстрація