kierunki

Russian

Praktyka specjalnościowa na III semestrze

Dokumenty niezbędne do zaliczenia praktyki w miejscu wybranym przez studenta:

1.Wytyczne do praktyk – sylabus praktyk kierunkowychZarządzanie systemami bezpieczeństwa – POBIERZ

Zarządzanie kryzysowe w administracji – POBIERZ

Zarządzanie BHP – POBIERZ
2.Karta przebiegu praktyk kierunkowych, dzienniczek praktyk, walidacja efektów kształcenia Zarządzanie systemami bezpieczeństwa – POBIERZ

Zarządzanie kryzysowe w administracji – POBIERZ

Zarządzanie BHP – POBIERZ
3.Wniosek o zgodę na realizację praktyki w wybranym miejscuZarządzanie systemami bezpieczeństwa – POBIERZ

Zarządzanie kryzysowe w administracji – POBIERZ

Zarządzanie BHP – POBIERZ
4.Porozumienie w sprawie realizacji studenckich praktyk zawodowych POBIERZ
5. Skierowanie na praktyki POBIERZ

Реєстрація

X