Praktyka specjalnościowa na III semestrze

Dokumenty niezbędne do zaliczenia praktyki w miejscu wybranym przez studenta:

1.

Wytyczne do  praktyk – sylabus praktyk specjalnościowych

Zarządzanie systemami bezpieczeństwa – POBIERZ

Zarządzanie kryzysowe w administracji – POBIERZ

Zarządzanie BHP – POBIERZ

2.

Wniosek o zgodę na odbycie praktyki specjalnościowej w wybranym miejscu

Zarządzanie systemami bezpieczeństwa – Pobierz

Zarządzanie kryzysowe w administracji – Pobierz

Zarządzanie BHP – Pobierz

3.

Umowa z zakładem pracy o organizację praktyki studenta

( w Biurze Obsługi Studenta )

4.

Karta przebiegu specjalnościowych praktyk zawodowych

Zarządzanie systemami bezpieczeństwa – POBIERZ

Zarządzanie kryzysowe w administracji – POBIERZ

Zarządzanie BHP – POBIERZ

5.

Dziennik praktyk

Pobierz

1.

Walidacja efektów kształcenia przez opiekunów praktyk

Zarządzanie systemami bezpieczeństwa – POBIERZ

Zarządzanie kryzysowe w administracji – POBIERZ

Zarządzanie BHP – POBIERZ

2.

Potwierdzenie odbycia praktyki

Pobierz

W przypadku studentów zaliczających praktykę na podstawie doświadczenia zawodowego:

1.

kopia umowy o pracę

 

2.

Zakres obowiązków odpowiedzialności zatrudnionego

 

3.

Zaświadczenie potwierdzające zatrudnienie

Pobierz

4.

Wniosek o zaliczenie praktyki na podstawie zatrudnienia/prowadzenia działalności gospodarczej

Zarządzanie systemami bezpieczeństwa – POBIERZ

Zarządzanie kryzysowe w administracji – POBIERZ

Zarządzanie BHP – POBIERZ

W przypadku studentów prowadzących działalność gospodarczą:

1.

Kopia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej

 

2.

Zakres obowiązków

 

3.

Zaświadczenie

Pobierz

4.

Wniosek o zaliczenie praktyki na podstawie zatrudnienia/prowadzenia działalności gospodarczej

Zarządzanie systemami bezpieczeństwa – POBIERZ

Zarządzanie kryzysowe w administracji – POBIERZ

Zarządzanie BHP – POBIERZ

Реєстрація

X