kierunki

Ukraine

Praktyka specjalnościowa na V semestrze

Dokumenty niezbędne do zaliczenia praktyki w miejscu wybranym przez studenta:

1.Wytyczne do praktyk – sylabus praktyk kierunkowych

Handel i usługi – POBIERZ

Zarządzanie przedsiębiorstwem – POBIERZ

Rachunkowość i finanse w firmie – POBIERZ

Zarządzanie BHP- POBIERZ

Zarządzanie logistyką – POBIERZ

Handel internetowy – POBIERZ

2.Karta przebiegu praktyk kierunkowych, dzienniczek praktyk, walidacja efektów kształcenia 

Handel i usługi – POBIERZ

Zarządzanie przedsiębiorstwem – POBIERZ

Rachunkowość i finanse w firmie – POBIERZ

Zarządzanie BHP- POBIERZ

Zarządzanie logistyką – POBIERZ

Handel internetowy – POBIERZ

3.Wniosek o zgodę na realizację praktyki w wybranym miejscu

Handel i usługi – POBIERZ

Zarządzanie przedsiębiorstwem – POBIERZ

Rachunkowość i finanse w firmie – POBIERZ

Zarządzanie BHP- POBIERZ

Zarządzanie logistyką – POBIERZ

Handel internetowy – POBIERZ

4.Porozumienie w sprawie realizacji studenckich praktyk zawodowych Pobierz
5. Skierowanie na praktyki Pobierz 

Реєстрація