kierunki

Ukraine

Dokumenty niezbędne do zaliczenia praktyki przez studenta:

1.Skierowanie na praktykiPobierz 
2.Porozumienie w sprawie realizacji studenckich praktyk zawodowych Pobierz 
3.Dzienniczek praktyk Do pobrania w dziekanacie

Реєстрація