kierunki

Ukraine

Praktyki na IV semestrze 

Dokumenty niezbędne do zaliczenia praktyki w miejscu wybranym przez studenta:

1.Wytyczne do praktyk – sylabus praktyk kierunkowych

Logistyka handlu i spedycja – Pobierz

Logistyka w systemie bezpieczeństwa państwa  – Pobierz

2.Karta przebiegu praktyk kierunkowych, dzienniczek praktyk, walidacja efektów kształcenia 

Logistyka handlu i spedycja – Pobierz

Logistyka w systemie bezpieczeństwa państwa  – Pobierz

3.Wniosek o zgodę na realizację praktyki w wybranym miejscu

Logistyka handlu i spedycja – Pobierz

Logistyka w systemie bezpieczeństwa państwa  – Pobierz

4.Porozumienie w sprawie realizacji studenckich praktyk zawodowych Pobierz 
5. Skierowanie na praktyki Pobierz 

Реєстрація