kierunki

Russian

Praktyki na IV semestrze 

Dokumenty niezbędne do zaliczenia praktyki w miejscu wybranym przez studenta:

1.Wytyczne do praktyk – sylabus praktyk kierunkowychLogistyka handlu i spedycja – Pobierz

Logistyka w systemie bezpieczeństwa państwa  – Pobierz
2.Karta przebiegu praktyk kierunkowych, dzienniczek praktyk, walidacja efektów kształcenia Logistyka handlu i spedycja – Pobierz

Logistyka w systemie bezpieczeństwa państwa  – Pobierz
3.Wniosek o zgodę na realizację praktyki w wybranym miejscuLogistyka handlu i spedycja – Pobierz

Logistyka w systemie bezpieczeństwa państwa  – Pobierz
4.Porozumienie w sprawie realizacji studenckich praktyk zawodowych Pobierz 
5. Skierowanie na praktyki Pobierz 

Реєстрація

X