Praktyka specjalnościowa na IV semestrze

Dokumenty niezbędne do zaliczenia praktyki w miejscu wybranym przez studenta:

1.

Wytyczne do  praktyk – sylabus praktyk specjalnościowych

Handel i usługi – POBIERZ

Zarządzanie przedsiębiorstwem – POBIERZ

Rachunkowość i finanse w firmie – POBIERZ

Zarządzanie BHP- POBIERZ

Zarządzanie logistyką – POBIERZ

2.

Wniosek o zgodę na odbycie praktyki specjalnościowej w wybranym miejscu

Handel i usługi – Pobierz

Zarządzanie przedsiębiorstwem – Pobierz

Rachunkowość i finanse w firmie – Pobierz

Zarządzanie BHP- Pobierz

Zarządzanie logistyką – Pobierz

3.

Umowa z zakładem pracy o organizację praktyki studenta

( w Biurze Obsługi Studenta )

4.

Karta przebiegu specjalnościowych praktyk zawodowych

Handel i usługi – POBIERZ

Zarządzanie przedsiębiorstwem – POBIERZ

Rachunkowość i finanse w firmie – POBIERZ

Zarządzanie BHP- POBIERZ

Zarządzanie logistyką – POBIERZ

5.

Dziennik praktyk

Pobierz

1.

Walidacja efektów kształcenia przez opiekunów praktyk

Handel i usługi – POBIERZ

Zarządzanie przedsiębiorstwem – POBIERZ

Rachunkowość i finanse w firmie – POBIERZ

Zarządzanie BHP- POBIERZ

Zarządzanie logistyką – POBIERZ

2.

Potwierdzenie odbycia praktyki

Pobierz

W przypadku studentów zaliczających praktykę na podstawie doświadczenia zawodowego:

1.

kopia umowy o pracę

 

2.

Zakres obowiązków odpowiedzialności zatrudnionego

 

3.

Zaświadczenie potwierdzające zatrudnienie

Pobierz

4.

Wniosek o zaliczenie praktyki na podstawie zatrudnienia/prowadzenia działalności gospodarczej

Handel i usługi – POBIERZ

Zarządzanie przedsiębiorstwem – POBIERZ

Rachunkowość i finanse w firmie – POBIERZ

Zarządzanie BHP- POBIERZ

Zarządzanie logistyką – POBIERZ

W przypadku studentów prowadzących działalność gospodarczą:

1.

Kopia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej

 

2.

Zakres obowiązków

 

3.

Zaświadczenie

Pobierz

4.

Wniosek o zaliczenie praktyki na podstawie zatrudnienia/prowadzenia działalności gospodarczej

Handel i usługi – POBIERZ

Zarządzanie przedsiębiorstwem – POBIERZ

Rachunkowość i finanse w firmie – POBIERZ

Zarządzanie BHP- POBIERZ

Zarządzanie logistyką – POBIERZ

R

Реєстрація

X