kierunki

Ukraine

Praktyka specjalnościowa na V semestrze 

Dokumenty niezbędne do zaliczenia praktyki w miejscu wybranym przez studenta:

1.Wytyczne do praktyk – sylabus praktyk kierunkowych

Finanse i rachunkowość sektora publicznego – Pobierz

finanse i rachunkowość w biznesie – Pobierz

2.Karta przebiegu praktyk kierunkowych, dzienniczek praktyk, walidacja efektów kształcenia 

Finanse i rachunkowość sektora publicznego – Pobierz

finanse i rachunkowość w biznesie – Pobierz

3.Wniosek o zgodę na realizację praktyki w wybranym miejscu

Finanse i rachunkowość sektora publicznego – Pobierz

finanse i rachunkowość w biznesie – Pobierz

4.Porozumienie w sprawie realizacji studenckich praktyk zawodowych Pobierz 
5. Skierowanie na praktyki Pobierz 

Dodaj tu swój tekst nagłówka

Реєстрація