kierunki

Russian

Praktyka specjalnościowa na IV semestrze

Dokumenty niezbędne do zaliczenia praktyki w miejscu wybranym przez studenta:

1.Wytyczne do praktyk – sylabus praktyk kierunkowychFinanse i rachunkowość sektora publicznego – Pobierz

Finanse i rachunkowość w biznesie – Pobierz
2.Karta przebiegu praktyk kierunkowych, dzienniczek praktyk, walidacja efektów kształcenia Finanse i rachunkowość sektora publicznego – Pobierz

Finanse i rachunkowość w biznesie – Pobierz
3.Wniosek o zgodę na realizację praktyki w wybranym miejscuFinanse i rachunkowość sektora publicznego – Pobierz

Finanse i rachunkowość w biznesie – Pobierz
4.Porozumienie w sprawie realizacji studenckich praktyk zawodowych Pobierz 
5. Skierowanie na praktyki Pobierz 

Реєстрація

X