kierunki

Russian

Praktyka na II semestrze

Dokumenty niezbędne do zaliczenia praktyki w miejscu wybranym przez studenta:

1.Wytyczne do praktyk – sylabus praktyk kierunkowychAdministracja w biznesie
Pobierz

Administracja publiczna
Pobierz
2.Karta przebiegu praktyk kierunkowych, dzienniczek praktyk, walidacja efektów kształcenia Administracja w biznesie
Pobierz

Administracja publiczna
Pobierz
3.Wniosek o zgodę na realizację praktyki w wybranym miejscuAdministracja w biznesie
Pobierz

Administracja publiczna
Pobierz
4.Porozumienie w sprawie realizacji studenckich praktyk zawodowych Pobierz 
5. Skierowanie na praktyki Pobierz 

Реєстрація

X