Praktyka kierunkowa na V semestrze.

Dokumenty niezbędne do zaliczenia praktyki w miejscu wybranym przez studenta:

1.

Wytyczne do  praktyk – sylabus praktyk specjalnościowych

Manager hotelarstwa, Spa&wellness-POBIERZ

Turystyka międzynarodowa – POBIERZ

Manager eventów- POBIERZ

Manager ośrodka jeździeckiego- POBIERZ

2.

Wniosek o zgodę na odbycie praktyki specjalnościowej w wybranym miejscu

Manager hotelarstwa, Spa&wellness- Pobierz

Turystyka międzynarodowa- Pobierz

Manager eventów- Pobierz

Manager ośrodka jeździeckiego- Pobierz

3.

Umowa z zakładem pracy o organizację praktyki studenta

( w Biurze Obsługi Studenta )

4.

Karta przebiegu specjalnościowych praktyk zawodowych

Manager hotelarstwa, Spa&wellness- POBIERZ

Turystyka międzynarodowa- POBIERZ

Manager eventów- POBIERZ

Manager ośrodka jeździeckiego- POBIERZ

5.

Dziennik praktyk

Pobierz

1.

Walidacja efektów kształcenia przez opiekunów praktyk

Manager hotelarstwa, Spa&wellness- POBIERZ

Turystyka międzynarodowa- POBIERZ

Manager eventów- POBIERZ

Manager ośrodka jeździeckiego- POBIERZ

2.

Potwierdzenie odbycia praktyki

Pobierz

W przypadku studentów zaliczających praktykę na podstawie doświadczenia zawodowego:

1.

kopia umowy o pracę

 

2.

Zakres obowiązków odpowiedzialności zatrudnionego

 

3.

Zaświadczenie potwierdzające zatrudnienie

Pobierz

4.

Wniosek o zaliczenie praktyki na podstawie zatrudnienia/prowadzenia działalności gospodarczej

Manager hotelarstwa, Spa&wellness- POBIERZ

Turystyka międzynarodowa- POBIERZ

Manager eventów- POBIERZ

Manager ośrodka jeździeckiego- POBIERZ

W przypadku studentów prowadzących działalność gospodarczą:

1.

Kopia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej

 

2.

Zakres obowiązków

 

3.

Zaświadczenie

Pobierz

4.

Wniosek o zaliczenie praktyki na podstawie zatrudnienia/prowadzenia działalności gospodarczej

Manager hotelarstwa, Spa&wellness- POBIERZ

Turystyka międzynarodowa- POBIERZ

Manager eventów- POBIERZ

Manager ośrodka jeździeckiego- POBIERZ

Реєстрація

X