kierunki

Ukraine

Praktyka kierunkowa na V semestrze.

Dokumenty niezbędne do zaliczenia praktyki w miejscu wybranym przez studenta:

1.Wytyczne do praktyk – sylabus praktyk kierunkowych

Manager eventów- POBIERZ

Jeździectwo i hipoterapia- POBIERZ

2.Karta przebiegu praktyk kierunkowych, dzienniczek praktyk, walidacja efektów kształcenia 

Manager eventów- POBIERZ

Jeździectwo i hipoterapia- POBIERZ

3.Wniosek o zgodę na realizację praktyki w wybranym miejscu

Manager eventów- POBIERZ

Jeździectwo i hipoterapia- POBIERZ

4.Porozumienie w sprawie realizacji studenckich praktyk zawodowych Pobierz
5. Skierowanie na praktyki Pobierz 

Реєстрація