kierunki

Ukraine

Z głębokim żalem zawiadamiamy,
że odszedł na wieczny spoczynek

Prof. dr hab. Wiesław Siwiński

Nasz wieloletni przyjaciel, ceniony wykładowca, członek senatu naszej Uczelni,
odznaczony medalem „Zasłużony dla Wyższej Szkoły Handlu i Usług”,
wspaniały człowiek, który na zawsze pozostanie w naszych sercach i pamięci.

Rodzinie i Bliskim
wyrazy szczerego i głębokiego współczucia

Założyciel Wyższej Szkoły Handlu i Usług Magdalena Górska,
Rektor Wyższej Szkoły Handlu i Usług prof. dr hab. Kamila Wilczyńska,
Prorektor, Dziekan, Kanclerz,
Społeczność akademicka WSHIU

Реєстрація