Program przeznaczony jest dla maturzystów, którzy w roku 2014 przystąpią do egzaminu dojrzałości. Jesteśmy jedyną Uczelnią, która rozpoczyna w tak szerokim zakresie proces współpracy z maturzystami, a także młodszymi uczniami szkół średnich. Przygotuj się lepiej do matury, poznaj naszą Uczelnię i odnieś sukces zawodowy!

dlakogo
 
 

Osoby, które przystąpią do egzaminu dojrzałości w 2014 roku, w liceach ogólnokształcących i technikach, oraz abiturienci roku 2013, którzy pragną zdawać powtórnie egzamin dojrzałości, a także uczniowie młodszych klas szkół średnich.

 
comoznazyskac
 
 

 • Poznanie klimatu wspólnoty akademickiej Uczelni założonej przez najstarszą w Wielkopolsce organizację samorządu gospodarczego

 • Zwiększenie możliwości rozwoju naukowego i kompetencji społecznych

 • Zwiększenie szansy na lepsze zdanie egzaminu maturalnego

 • Szerokie kontakty w środowisku akademickim

 • Opieka tutora, będącego odpowiednikiem zaangażowanego wychowawcy szkolnego

 • Możliwość poznania życia akademickiego przed maturą

 • Niezapomniane przeżycia we wspólnocie żaków Wyższej Szkoły Handlu i Usług

 • Zdobywanie wiedzy na wykładach, ćwiczeniach i seminariach

 • Możliwość przystąpienia do zaliczeń i egzaminów, zdobyte oceny będą honorowane po rozpoczęciu studiów w WSHiU

 • Dzięki uczestnictwie w Programie Studia dla ambitnych 2014, po uzyskaniu matury można zacząć studia nawet od trzeciego semestru i uzyskać licencjat w dwa lata po maturze

naczympolega
 
 

Poznając życie akademickie Wyższej Szkoły Handlu i Usług uczestniczy się w codziennym funkcjonowaniu Uczelni. Dwa razy w miesiącu odbywa się zjazd, w ramach którego można brać udział w zajęciach przygotowanych według indywidualnej organizacji procesu nauczania. Każdy biorący udział w programie Studia dla ambitnych 2014 funkcjonuje w Uczelni pod opieką tutora, który staje się przewodnikiem oraz odpowiednikiem zaangażowanego wychowawcy ze szkoły średniej.

Uczestnictwo w programie Studia dla ambitnych 2014 może przybierać różne formy. Przystępując do Programu należy wybrać jedną z trzech ścieżek tematycznych:

 • Studia dla ambitnych 2014 – Turystyka

 • Studia dla ambitnych 2014 – Zarządzanie

 • Studia dla ambitnych 2014 – Bezpieczeństwo

Należy też określić zakres uczestnictwa w życiu akademickim Wyższej Szkoły Handlu i Usług. Przygotowane zostały następujące propozycje:

 
1wolnysuchacz
 
 
 

Propozycja skierowana przede wszystkim do osób przygotowujących się do powtórnego przystąpienia do egzaminu dojrzałości. Udział w programie Studia dla Ambitnych 2014 staje się dla tych osób rokiem zerowym na Uczelni. Pod opieką tutora uczestniczą oni w wykładach i ćwiczeniach, mają prawo do brania udziału w sesji egzaminacyjnej oraz zdobywania ocen. Ich dorobek odnotowywany jest na specjalnych kartach egzaminacyjnych.

Po pomyślnym zdaniu matury wolni słuchacze mogą zostać wpisani na listę studentów i rozpocząć studia nawet od trzeciego semestru, a zdobyte w roku zerowym oceny stanowią podstawę do zaliczenia pierwszego i drugiego semestru.

Podsumowanie:

1. Zyskaj czas, uczęszczając na zajęcia jeszcze przed maturą

2. Zdobywaj oceny na egzaminach, ćwiczeniach i seminariach

3. Po maturze rozpocznij studia od drugiego roku

 
2akademiamaturzy
 
 

Maturzyści, którzy planują zdawać egzamin dojrzałości w roku 2014 już teraz mogą rozpocząć uczestnictwo w życiu akademickim Wyższej Szkoły Handlu i Usług. Udział w zajęciach, wykładach, ćwiczeniach i seminariach może w znaczący sposób zwiększyć szansę bardzo dobrego zdania egzaminu maturalnego. Konsultacje z tutorem, a więc przewodnikiem po Uczelni umożliwią najlepszy wybór przedmiotów i seminariów spośród szerokiej oferty dydaktycznej Wyższej Szkoły Handlu i Usług. Uczestnicy programu Studia dla ambitnych 2014 zyskują także możliwość uczestniczenia w zajęciach dedykowanych dla maturzystów, w czasie których będą mogli uporządkować i usystematyzować swoją wiedzę, zwiększając swoje szanse na lepsze zdanie matury. Najbardziej ambitni z pewnością skorzystają z możliwości przystępowania do egzaminów i zaliczeń, które będą uwzględniane po zdaniu matury i pozwolą przyspieszyć proces studiowania.

Podsumowanie:

Ucz się do matury pod okiem wykładowców Wyższej Szkoły Handlu i Usług

Poznawaj Uczelnię i jej klimat, zdobywaj pierwsze zaliczenia, inwestuj w siebie!

Zyskaj opiekę doświadczonego pracownika naukowego, który pomoże Ci ukierunkować Twoje pasje!

 
 
3akademiaprymusow
 
 
 

Chcemy pracować dla najlepszych, dlatego z radością witamy w naszym gronie osoby ze szczególnie wyróżniającymi wynikami w nauce w drugiej i trzeciej klasie szkół średnich oraz dwóch ostatnich lat techników. Nasza Uczelnia stoi otworem przed wszystkimi prymusami! Dla nich przygotowana została najszersza oferta, składająca się z możliwości udziału we wszystkich zajęciach dydaktycznych oraz przystępowania do zaliczeń i egzaminów. Indywidualna opieka tutora, którego zadaniem jest między innymi opracowanie indywidualnego programu nauczania, możliwość udziału w konsultacjach ze wszystkimi wykładowcami Wyższej Szkoły Handlu i Usług oraz zajęcia przygotowujące do egzaminu dojrzałości stwarzają okazję do wejścia w akademicki świat uczelni założonej przez najstarszą w Wielkopolsce organizację samorządu gospodarczego. Wszystkie sukcesy odniesione w czasie uczestnictwa w programie Studia dla ambitnych 2014 mogą zostać dołączone do dokumentacji dydaktycznej przebiegu studiów i znacząco skrócić czas potrzebny na uzyskanie licencjatu w Wyższej Szkole Handlu i Usług.

Podsumowanie:

Otwieramy wszystkie możliwości jakie daje nasza Uczelnia, dla najbardziej ambitnych uczniów szkół średnich

Zyskaj nie tylko najlepsze przygotowanie do matury, ale także opiekę najlepszych profesorów i wykładowców

Rozwijaj się w gronie najlepszych, zyskaj kontakty przydatne na całe życie!

 
kontakt
 
 

Zapraszamy do naszej siedziby:
Wyższa Szkoła Handlu i Usług
ul. Zwierzyniecka 13-15
60-813 Poznań, Wielkopolskie

Pon. godz. 8.00-16.00
Wt.-Pt. godz. 8.00-16.00
Sob. godz. 10.00-14.00

tel./fax 61 84 34796 w. 21
[email protected]

 
 
 
 
  Worldwide students occasionally anyone could discover more out of hooked up causes.

Реєстрація