kierunki

Ukraine

24 października odbyła się w Wyższej Szkole Handlu i Usług IV Międzynarodowa Konferencja Interdyscyplinarna „Współczesne nurty badawcze młodych naukowców”. Organizatorem konferencji była Uczelnia oraz Instytut Maiuscula. Licznie zebrani młodzi badacze wysłuchali wykładów w sesji plenarnej, po czym udali się na obrady w sekcjach.

 
 
 Ingenious foreign company influential source that professes instructional flexibility.

Реєстрація