kierunki

Ukraine

Przedstawiamy wyniki wyborów do Rady Uczelnianej Samorządu Studentów Wyższej Szkoły Handlu i Usług. Serdecznie gratulujemy wyłonionej w głosowaniu Radzie! Do zadań Samorządu Studentów należy aktywne włączanie się w rozwój Uczelni, reprezentowanie Studentów wobec Władz WSHiU oraz podejmowanie inicjatyw kulturalnych i sportowych.

KOMUNIKAT KOMISJI WYBORCZEJ

O WYNIKACH WYBORÓW DO RADY UCZELNIANEJ

SAMORZĄDU STUDENTÓW

WYŻSZEJ SZKOŁY HANDLU i USŁUG NA ROK AKADEMICKI 2013/2014

____________________________________________________________________

 
 
1. Wybory odbywały się w dniach:
a) 14 listopada 2013 – głosowanie studentów stacjonarnych
b) 16 – 17 listopada 2013 – głosowanie studentów  niestacjonarnych
c) 14 – 17 listopada 2013 – głosowanie elektroniczne wszystkich studentów
 
2. Oddano ważnych 103 (sto-trzy) głosy, w tym 1 (jeden) głos nieważny:
a) 100 (sto) głosów ważnych łącznie w głosowaniu 14 oraz 16-17 listopada
b) 2  (dwa) głosy ważne w głosowaniu elektronicznym 14-17 listopada
 
3. W głosowaniu do dziesięcioosobowej Rady Uczelnianej poszczególni kandydaci uzyskali następującą liczbę głosów:
 
Arkadiusz KUZNOWICZ, 77 głosów – 1
Aleksandra WOWER, 76 głosów – 2
Jacek SCHMIDT, 75 głosów – 3
Aleksandra SZURGOT, 74 głosy – 4
Jakub GRELA,  64 głosy – 5
Arletta CIEŚLEWICZ , 62 głosy – 7
Violetta KURPAN, 62 głosy – 7
Monika TEŚLUK, 61 głosów – 8
Szymon KREFT, 59 głosów – 9
Adrian KARPIŃSKI, 58 głosów – 10
Krystian BĄCZKIEWICZ, 56 głosów
Wiesława ZDANOWICZ, 53 głosy
Joanna BŁACHUTA, 36 głosów
 
4. Komisja Wyborcza stwierdza, że 12 kandydatów do Rady Uczelnianej Samorządu Studentów WSHiU na rok akademicki 2012/2013 uzyskało 50% + 1 ważnie oddany głos, jednak członkami 10-osobowej Rady Uczelnianej zostało 10 osób z najlepszym wynikiem wyborczym, oznaczonych liczbami 1-10 (dwukrotnie nr 7 – ex aequo).
 
5. Komisja pracowała w składzie: Jakub Konarski (student III r. WSHiU, studia stacjonarne), Piotr Kuś (kierownik Studium WF i Sportu WSHiU), Julia Paluszkiewicz.
 
Poznań, dnia 19 listopada 2013 r.
 Consume that educational site hear post in order to be served with didactic guidance out of plugged in lecturers.

Реєстрація