kierunki

Ukraine

Kolejny raz media donoszą o kłopotach studentów niektórych poznańskich uczelni z dochodzeniem swoich praw w ramach umów o naukę. WSHiU od lat stosuje jasne i czytelne praktyki w trakcie rekrutacji na studia. Umowa o naukę z WSHiU gwarantuję ochronę praw naszych studentów. Brak klauzul niedozwolonych w umowie o naukę w WSHiU potwierdził Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Pragniemy zapewnić naszych studentów, że Uczelnia niezwykle poważnie podchodzi do kwestii związanych z ochroną interesów studentów. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nie dopatrzył się żadnych nieprawidłowości umowach o naukę zawieranych w Wyższej Szkole Handlu i Usług.

Grow into illustrious and lucky scholar because of a guidance of buy new information community.

Реєстрація