Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość

 o śmierci

Siostry
prof. Stefana Bosiackiego

Wyrazy współczucia Panu Profesorowi i Rodzinie

składają:

Władze i cała społeczność akademicka
Wyższej Szkoły Handlu i Usług

 
 The effective suggestion to you could check here through a loyal ghostwriting service.

Реєстрація