kierunki

Ukraine

Zeszyty Naukowe od lat wydawane w Wydawnictwie Naukowym Wyższej Szkoły Handlu i Usług po raz kolejny zyskały uznanie w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Na najnowszej liście czasopism punktowanych uzyskaliśmy 6 pkt. Oznacza to, każda publikacja, która zostanie zaakceptowana przez recenzentów pozwala autorowi zyskać 6 punktów liczonych do dorobku naukowego! Tutaj odnajdziesz wszystkie wydania Zeszytów online!

 Marvelous aid more about the columnist is specifically in this place.

Реєстрація