kierunki

Ukraine

„O czym powinien pamiętać przedsiębiorca – wymogi ochrony środowiska , Prawo Zamówień Publicznych, społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) „-bezpłatne szkolenie
2014-06-27
ul. Matejki 50, 60-770 Poznań
Celem organizowanego szkolenia jest:
• nabycie przez przedsiębiorców z sektora MSP praktycznej wiedzy z zakresu obowiązków
rozliczeniowych związanych z ochroną środowiska
• nabycie przez przedsiębiorców z sektora MSP praktycznej wiedzy z zakresu zasad
regulujących zamówienia publiczne
• wzrost efektywności firm poprzez właściwe wykorzystanie reguł PZP przy składaniu ofert
w odpowiedzi na ogłoszenia objęte tą ustawą
• wzmocnienie pozycji firmy poprzez zastosowanie rozwiązań przedstawionych w oparciu
o dobre praktyki przedsiębiorstw wielkopolskich w dziedzinie CSR.
Termin:27.06.2014, w godz. 8:00-16:00
Lokalizacja: ul. Matejki 50, Poznań; Sala Szkoleniowa nr 4
Ośrodka Doradczo-Szkoleniowego Wydziału Działalności Gospodarczej i Rolnictwa Urzędu Miasta Poznania.
Więcej szczegółów i formulkarz zgłoszeniowy na stronie www.wiph.pl Use you could find out more essays writing service that built aiding students.

Реєстрація