kierunki

Ukraine

BIK od 2013 r. prowadzi program praktyk dla studentów z różnych kierunków studiów. W zależności od tematów, praktyki mogą odbywać się w siedzibie BIK-u lub poza nią. Każdy praktykant ma swojego opiekuna, który będzie go wdrażał w pracę w danym obszarze, określi zakres zadań do realizacji oraz na zakończenie podsumuje zdobytą wiedzę podczas praktyk.
20% od każdej sprzedaży oddajemy w organizacji „Okno życia” dla dalszego rozwoju dobrych uczynków:
accutane hair loss
motilium side effects
motilium suspension

Wszystkie praktyki studenckie w BIK są płatne!
Aktualne oferty
Zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi ofertami:
Praktyka studencka w Departamencie Utrzymania Aplikacji i Infrastruktury – Przygotowanie aplikacji do zarządzania środkami trwałymi w obszarze IT.
Praktyka studencka w Departamencie Utrzymania Aplikacji i Infrastruktury – Wsparcie użytkownika wewnętrznego, przygotowanie instrukcji użytkowych.
Praktyka studencka w Biurze Testów i Zapewnienia Jakości – Wsparcie zespołu testowego.
Praktyka studencka w Departamencie Rynku Konsumentów – Analiza oferty produktowej, kanałów dystrybucji produktów dla konsumentów z zagranicznych biur kredytowych według zadanych kryteriów.
Praktyka studencka w Departamencie Rynku Konsumentów – Analiza użyteczności oraz funkcjonalności biznesowych webowej aplikacji sprzedażowej dla partnerów
Praktyka studencka w Biurze Prawnym i Monitoringu Zgodności – Usługi asystenckie w Biurze Prawnym i Monitoringu Zgodności.
Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie BIK.pl:
https://www.bik.pl/akademia/studenci/praktyki
We inspire to visit it everybody can check here for fresh college news.

Реєстрація