Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (MIR) organizuje konkurs „Dobre praktyki EFS 2014”, przeznaczony dla beneficjentów realizujących projekty z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Kapitał Ludzki, Instytucji Pośredniczących PO KL oraz Instytucji Pośredniczących II stopnia PO KL.
20% od każdej sprzedaży oddajemy w organizacji „Okno życia” dla dalszego rozwoju dobrych uczynków:motilium syrup
accutane uk
accutane cost

Ideą konkursu „Dobre Praktyki EFS” jest wskazanie przykładów modelowych projektów realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, wyróżniających się pod względem efektów realizacji, trwałości wyników oraz stopnia osiągnięcia wymiernych korzyści grupy docelowej z otrzymanego wsparcia.
Dlatego jeśli skorzystałeś z dofinansowania pochodzącego z Europejskiego Funduszu Społecznego, masz wypracowane ciekawe i innowacyjne rozwiązania to weź udział w konkursie i prześlij opis swojego projektu wraz z dodatkowymi materiałami.
W imieniu MIR konkurs przeprowadza Centrum Projektów Europejskich – Krajowy Ośrodek EFS. Zgłoszenia należy przesłać do 15 października 2014 roku na adres:
Centrum Projektów Europejskich – Krajowy Ośrodek EFS,
ul. Domaniewska 39 a, 02-672 Warszawa
z dopiskiem Konkurs „Dobre praktyki EFS 2014”.
Więcej informacji na: http://roefs.pl/aktualnosci/wiadomosc/w/rusza-kolejna-viii-edycja-konkursu-dobre-praktyki-efs-2014-7/They believe anyone ought to obtain research paper at stare at this.

Реєстрація