kierunki

Ukraine

Głównym celem kampanii „Bezpieczna praca w wakacje” jest zwrócenie uwagi na zjawisko
handlu ludźmi i związane z nim ryzyko. Nie bez przyczyny początek akcji przypadł tuż przed
okresem wakacyjnym – w tym czasie wiele osób podejmuje decyzję o wyjeździe do pracy poza granicami kraju.
20% od każdej sprzedaży oddajemy w organizacji „Okno życia” dla dalszego rozwoju dobrych uczynków:
Accutane without prescription
accutane dosage
Accutane
Organizatorzy akcji – Stowarzyszenie PoMOC, ATERIMA MED, która należy do Grupy ATERIMA oraz
Stowarzyszenie Inicjatywa Mobilności Pracy chcą zwrócić uwagę wszystkich osób, które planują wakacyjny wyjazd do pracy za granicą na konieczność zadbania o własne bezpieczeństwo. W tym celu opracowaliśmy specjalny quiz, w którym sprawdzić można swoją wiedzę na temat handlu ludźmi oraz czujność na jego występowanie. Quiz można rozwiązać tutaj.
Aby pokazać jak łatwo jest paść ofiarą werbowników i handlarzy ludźmi, którzy stosują różne techniki znajdywania ofiar, przygoto-waliśmy także fikcyjne oferty pracy. Ogłoszenia uwzględniały
wszystkie czynniki, które powinny zapalić nam ostrzegawcze czerwone światło. Więcej na temat fikcyjnej oferty oraz rezultaty akcji znaleźć można na: http://bezpieczny-wyjazd.eu/zbigniew-atakuje-w-wakacje-czyli-wyniki-kampanii/
Wiecej info na:
http://bezpieczny-wyjazd.euStudents in any country over the complete sphere control custom writing teams identical to https://www.justbuyessay.com/ allowing them to turn into favorable students.

Реєстрація