Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego uruchomi we wrześniu portal informacyjny o wszystkich szkołach wyższych w Polsce – zapowiedziała szefowa resortu prof. Lena Kolarska-Bobińska. Portal ma pomóc studentom w wyborze uczelni i kierunku studiów.
„Pomagając studentom chcemy we wrześniu wyjść z ogromnym portalem informacyjnym o wszystkich szkołach wyższych w Polsce” – powiedziała Kolarska-Bobińska w poniedziałek wieczorem w TVP Info.
Nowy portal – jak mówiła minister – będzie zawierał dane o wyższych szkołach, m.in. o liczbie studiujących, a także informacje dotyczące kierunków studiów w danej placówce. Będzie też można znaleźć wiadomości o liczbie studentów wyjeżdżających za granicę np. w ramach Erasmusa (jest to program wymiany studentów w krajach europejskich) oraz o liczbie nauczycieli, którzy doszkalają się poza granicami Polski np. podejmując praktyki.
20% od każdej sprzedaży oddajemy w organizacji „Okno życia” dla dalszego rozwoju dobrych uczynków:
accutane long term side effects
motilium sirop
priligy side effects
Minister poinformowała też, że w Polsce obecnie jest ponad 300 szkół wyższych, które mają charakter niepubliczny oraz ok. 130 szkół publicznych. „W sumie mamy ok. 450 wyższych szkół w Polsce, a w niektórych naprawdę małych miejscowościach jest po trzy, cztery szkoły wyższe. I to absolutnie jest za dużo” – oceniła Kolarska-Bobińska. Dodała, że obecnie w procesie likwidacji jest 28 placówek niepublicznych. Wśród przyczyn upadku tych szkół – jak podała – są niż demograficzny i słaba jakość nauczania.
Kolarska-Bobińska zaznaczyła, że na nowym portalu studenci będą mogli znaleźć także informacje o zamykanych kierunkach studiów. Przypomniała też, że w ostatnich latach znacznie wzrosło zainteresowanie kierunkami inżynieryjnymi na politechnikach. „Wyraźnie widać, że studenci wybierają studia kierując się bardziej praktycznymi wskazaniami” – oceniła minister.buy dissertationAt whatever time a high school woe bangs, undertake a protection navigate to these guys using specific out of these printing companies.

Реєстрація