Poznańskie Stowarzyszenie Aikido Nishio jest autorem „Programu Pilotażowego nauki j. Japońskiego” Oferta nasza jest kierowana do studentów, którzy chcą inwestować w swą przyszłość, są miłośnikami: anime, manggh’i, spotów walki, kuchni japońskiej. Zależy nam na studentach, którzy są zdeterminowani poznaniem i nauką j. japońskiego.
Zajęcia są prowadzone w formie intensywnej nauki języka z zasadami elastyczność w tempie i doborze metod nauczania. Podstawią będzie nauka w oparciu o autorską metodę edukacyjną EUREKA oraz Callan’a – 4 razy szybciej.
Metody idealne dla tych, którzy chcą szybko i skutecznie opanować język, komunikować się swobodnie i bez problemów.
1. Na zajęciach mówimy!
2. Każda minuta wykorzystana jest w 100% i każdy mobilizowany jest do aktywnego uczestnictwa
w zajęciach.
3. Słowa i zwroty zapamiętywane są bezpośrednio podczas trwania zajęć!
4. Nauka tego języka pozwala na wyostrzenie zmysłów pomocne przy dalszej edukacji i pracy zawodowej.
5. Wyostrza zmysł: wzroku, spostrzegawczości, szczegółów, zapamiętania podrażnia piąty płat myślowy.
Celem projektu jest zwiększenie szans na znalezienie, w przyszłości , odpowiedniego zatrudnienie, rozszerzeniu kontaktów międzynarodowych korzystnych dla miasta Poznań, integracji kulturowej, zwiększenie mobilności zawodowej uwzględniającej wymogi regionalnego rynku pracy. Informacja o znajomości tego języka w CV może być dodatkowym argumencie przy wyborze oferty.
Nasz projekt cechuje praktyczne podejście do nauki, której celem jest efektywna komunikacja w języku obcym.
• Zajęcia prowadzone są w formie pytań i odpowiedzi,
• Słuchacz poznaje wpierw: piktogramy i ideogramy czyli tzw. „krzaczki”
1. Karakana (jap. かたかな, カタカナ, 片仮名?) – jeden z dwóch japońskich systemów pisma sylabicznego
kana. Katakana jest używana głównie do zapisywania nazw własnych pochodzenia obcego
2. Hiragana (jap. 平仮名?) – jeden z dwóch japońskich systemów pisma sylabicznego kana. Każdemu znakowi hiragany odpowiada znak katakany. Hiragana jest używana głównie do zapisu morfemów
gramatycznych
3. Zaawansowana forma pisowni Kanji (jap. 漢字 kanji) dosł. „znaki Hanów”) –znaki logograficzne pochodzenia chińskiego, które wraz z sylabariuszami hiragana (ひらがな, 平仮名), katakana (カタカナ, 片仮名).
20% od każdej sprzedaży oddajemy w organizacji „Okno życia” dla dalszego rozwoju dobrych uczynków:
priligy reviews
priligy menarini
priligy dapoxetine
Słuchacz poznaje język w taki sam sposób, w jaki nauczył się mowy ojczystej, co pozwala wypracować nawyk myślenia po japońsku,
• Każdy mobilizowany jest do słuchania i mówienia w języku japońskim przez całe zajęcia,
• Szybkie i dynamiczne tempo zajęć sprawia, że słuchacz jest przez cały czas skoncentrowany,
• Ważnym elementem jest regularne i konsekwentne powtarzanie materiału, aż zostanie on opanowany,
• Wyniki nauki są na bieżąco weryfikowane poprzez okresowe testy,
• Dzięki zmianie lektorów poznaje się różne sposoby wymowy i akcentowania co ułatwia zrozumienie każdego, kto mówi w języku japońskim,
Sukces uczestnika programu w nauce nie polega na opanowaniu na pamięć listy słów. Na zajęciach zaawansowanych wykorzystujemy bardzo często autentyczne materiały, takie jak magazyny, gazety, broszury, materiały telewizyjne i internetowe, stanowiące doskonałe uzupełnienie podręcznika. Kursy prowadzone są zarówno przez lektorów polskich, a po opanowaniu materiału zaawansowanego zajęcia prowadzi native speakers
CZAS TRWANIA KURSU JĘZYKOWEGO: Program trwa przez 24 miesiące z przerwą na okres wakacji.
LICZBA GODZIN: 120 (uzależnione od wymagań zajęć)
LICZEBNOŚĆ GRUPY: 10- 15 osób
Gwarantujemy wysoką jakość prowadzonych zajęć, a także możliwość Państwa kontroli podczas trwania kursu.
Oferujemy Studentom :
– bezpłatną formę zajęć,
– doświadczonych i wykwalifikowanych lektorów,
– native speakers dla grupy zaawansowanej,
– dostosowanie zajęć do potrzeb kursanta,
– skuteczność w nauczaniu,
Pytania proszę kierować drogą elektroniczną
http://nihongo.eu.interia.pl
[email protected]
Learners win the lucky chance to the latest blog post using wired source.

Реєстрація