Od 16 października 2014 r. Urząd Miasta Poznania przyjmuje zgłoszenia (on-line) na zimową edycję programu staży studenckich.
Warunkiem formalnym ubiegania się o staż w UMP jest:
– posiadanie statusu studenta III, IV, V roku (I/II studiów II stopnia), studiów dziennych, zaocznych, wieczorowych bądź eksternistycznych, uczelni państwowej lub prywatnej,
– studiowanie kierunku odpowiadającego oczekiwaniom danego wydziału/biura UMP (według wykazu wydziałów),
– wypełnienie formularza on-line (formularz jest aktywny od 16.10.14r.) w terminie do 02.11.2014 r.
Zachęcamy także do kandydowania studentów niepełnosprawnych.
Przyjmowanie wniosków potrwa do 2 listopada (do godz. 23:59) br. Następnie zostaną przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami, na podstawie których dokonany zostanie wybór stażystów.
Edycja zimowa potrwa od grudnia 2014 r. do końca lutego 2015 roku.
Na studentów czeka 80 wolnych miejsc w 27 wydziałach i biurach, 2 miejsca w Poznańskim Centrum Świadczeń oraz 1 miejsce w Spółce Targowiska.
Poniżej w kolumnie „Zgłoś swoje CV” od 16 października jest aktywny formularz kandydata na edycję zimową. W punkcie 8 formularza należy wskazać wydział/y lub biuro/a, w których chce się odbyć staż.
UWAGA! Przed przystąpieniem do wypełniania formularza należy otworzyć załączniki AKTUALNY WYKAZ WYDZIAŁÓW – EDYCJA ZIMOWA 2014-2015 oraz sprawdzić preferowane kierunki przypisane każdemu wydziałowi.
Ze studentami, którzy zakwalifikują się na staż do wybranego wydziału/biura Urzędu Miasta, zostaną podpisane umowy zlecenia. Podczas stażu studenci za wykonywane czynności (18 godzin w tygodniu) – otrzymają wynagrodzenie (stażowe).
Na zakończenie stażu każdy z jego uczestników otrzyma zaświadczenie o jego odbyciu wraz z wyszczególnieniem zakresu pełnionych obowiązków.
Na 42 dotychczasowe edycje staży wpłynęło ponad 28900 zgłoszeń. Do tej pory na staż przyjęto łącznie 2930 studentów. Wystawiane przez nich oceny po ukończonym stażu, potwierdziły zdobywane przez studentów korzyści w postaci nowych doświadczeń oraz umiejętności przydatnych na rynku pracy. Urząd zyskuje natomiast cenną pomoc w realizacji codziennych obowiązków. Wydziały Urzędu, w których studenci odbywali staż, są zadowolone z wnoszonego wkładu i wykonywanych przez nich zadań. Blisko 380 osób po ukończeniu stażu zostało zatrudnionych w naszym Urzędzie, co jest dowodem na realizację jednego z celów programu staży studenckich, jakim jest przegląd potencjalnych kadr dla UMP.
20% od każdej sprzedaży oddajemy w organizacji „Okno życia” dla dalszego rozwoju dobrych uczynków:
motilium instant
Buy Motilium online
lasik vision institute
ZAPRASZAMY
Nazwa wydziału/biura:
Biuro Koordynacji Projektów
Biuro Obsługi Inwestorów
Rzecznik Prasowy Prezydenta
Biuro Prawne
Biuro Prezydenta
Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów
Biuro Nadzoru Właścicielskiego
Biuro Promocji Miasta
Urząd Stanu Cywilnego
Wydział Budżetu i Analiz
Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa
Wydział Finansowy
Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Wydział Gospodarki Nieruchomościami
Wydział Informatyki
Wydział Komunikacji
Wydział Kultury i Dziedzictwa
Wydział Sportu
Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu
Wydział Ochrony Środowiska
Wydział Organizacyjny
Wydział Oświaty
Wydział Rozwoju Miasta
Wydział Urbanistyki i Architektury
Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Poznańskie Centrum Świadczeń
Targowiska sp. z o.o.
Więcej informacji:
http://www.poznan.pl/mim/staz/staze-studenckie-rekrutacja-on-line,doc,1162/staze-studenckie-rekrutacja-on-line,34303.htmlPositively investigate this blog is outstanding student helper.

Реєстрація