Od 16 stycznia 2015 r. Urząd Miasta Poznania przyjmuje zgłoszenia (on-line) na wiosenną edycję programu staży studenckich.
Warunkiem formalnym ubiegania się o staż w UMP jest:
• posiadanie statusu studenta III, IV, V roku (I/II studiów II stopnia), studiów dziennych, zaocznych, wieczorowych bądź eksternistycznych, uczelni państwowej lub prywatnej,
• studiowanie kierunku odpowiadającego oczekiwaniom danego wydziału/biura UMP (według wykazu wydziałów),
• wypełnienie formularza on-line (formularz jest aktywny od 16.01.15r.) w terminie do 01.02.2015 r.
Zachęcamy także do kandydowania studentów niepełnosprawnych.
Przyjmowanie wniosków potrwa do 1 lutego (do godz. 23:59) br. Następnie zostaną przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami, na podstawie których dokonany zostanie wybór stażystów.
Edycja wiosenna potrwa od marca do końca czerwca 2015r.
Na studentów czeka 85 wolnych miejsc w 29 wydziałach i biurach, 2 miejsca w Poznańskim Centrum Świadczeń oraz 1 miejsce w Spółce Targowiska.
Aby się zgłosić należy on-line wypełnić formularz kandydata, który od 16 stycznia jest aktywny na stronie www.poznan.pl/studia (zakładka staże i praktyki – rekrutacja on-line).
UWAGA! Przed przystąpieniem do wypełniania formularza należy otworzyć załączniki AKTUALNY WYKAZ WYDZIAŁÓW – EDYCJA WIOSENNA 2015 oraz sprawdzić preferowane kierunki przypisane każdemu wydziałowi.
Ze studentami, którzy zakwalifikują się na staż do wybranego wydziału/biura Urzędu Miasta, zostaną podpisane umowy zlecenia. Podczas stażu studenci za wykonywane czynności (18 godzin w tygodniu) – otrzymają wynagrodzenie (stażowe).
Na zakończenie stażu każdy z jego uczestników otrzyma zaświadczenie o jego odbyciu wraz z wyszczególnieniem zakresu pełnionych obowiązków.
Na 43 dotychczasowe edycje staży wpłynęło ponad 29500 zgłoszeń. Do tej pory na staż przyjęto łącznie 3015 studentów. Wystawiane przez nich oceny po ukończonym stażu, potwierdziły zdobywane przez studentów korzyści w postaci nowych doświadczeń oraz umiejętności przydatnych na rynku pracy. Urząd zyskuje natomiast cenną pomoc w realizacji codziennych obowiązków. Wydziały Urzędu, w których studenci odbywali staż, są zadowolone z wnoszonego wkładu i wykonywanych przez nich zadań. Blisko 380 osób po ukończeniu stażu zostało zatrudnionych w naszym Urzędzie, co jest dowodem na realizację jednego z celów programu staży studenckich, jakim jest przegląd potencjalnych kadr dla UMP.
ZAPRASZAMY
***
Dodatkowe informacje na temat staży studenckich można uzyskać od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30 pod numerem telefonu (61) 878 55 10.
test

Реєстрація