kierunki

Ukraine

27 stycznia br. w auli WSHiU odbył się wykład Cezarego Kazimierczaka, prezesa Związku Przedsiębiorców i Pracodawców oraz członka zarządu Warsaw Enterprise Institute. Było on poświęcony omówieniu aktualnych relacji polsko – ukraińskich oraz wojnie Rosji z Ukrainą i wynikających z tego konsekwencji dla Polski.
Cezary Kaźmierczak to publicysta, wydawca, przedsiębiorca. W latach 80. działacz opozycji antykomunistycznej (m.in. działał w Ruchu Młodej Polski, autor, redaktor, kolporter, drukarz i wydawca publikacji „drugiego obiegu”). W 2010 roku wraz z Robertem Gwiazdowskim założył Związek Przedsiębiorców i Pracodawców, który skupia się na obronie interesów małych i średnich firm. W latach 2005-2014 zasiadał w zarządzie Centrum im. Adama Smitha.
W Wyższej Szkole Handlu i Usług aktualnie studiuje znaczna grupa młodzieży z Ukrainy.

Реєстрація