kierunki

Ukraine

Szanowni Państwo

Zapraszamy na konferencję pt.

Potrzeba budowy nowych relacji pomiędzy przedsiębiorcami
a administracją państwową,  w procesie poboru należności publicznoprawnych

Konferencja odbywa się przy współpracy Ministerstwa Finansów.

Konferencja odbędzie się 17 czerwca 2015 r. w Auli Wyższej Szkoły Handlu i Usług w Poznaniu
przy ul. Zwierzynieckiej 15. Początek godz. 10.00.

Celem konferencji jest przedstawienie uczestnikom (głównie przedstawicielom małych i średnich
przedsiębiorstw) nowych rozwiązań w relacjach między przedsiębiorstwem a administracją
państwową. Jak wykazują badania,dotychczasowa praktyka stosowana przez administrację
publiczną w kontaktach z podatnikiem, polegająca na zasadzie ,,przede wszystkim egzekucja
podatków”, jest skrajnie nieefektywna. Prowadzi ona bardzo często do bankructwa przedsiębiorstw,
które przejściowo znalazły się w trudnej sytuacji finansowej, a w konsekwencji do strat w budżecie
państwa. O pracach rządu mających na celu zmianę tej sytuacji poinformowała opinię publiczną w
połowie marca br. Premier RP Ewa Kopacz.

Obecni na konferencji przedstawiciele administracji państwowej i naukowcy przybliżą
przedsiębiorcom zasady nowej polityki państwa wobec przedsiębiorców, która charakteryzuje się
większym zrozumieniem dla ich aktualnej sytuacji ekonomicznej (np. stosowanie w szerszym
zakresie możliwości rozłożenia na raty zaległości wobec Skarbu Państwa). Podczas konferencji
przewidziano możliwość dyskusji pomiędzy uczestnikami a prelegentami. W trakcie konferencji
przewidziano stanowisko eksperta Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

W programie konferencji przewidujemy m. in. następujące wystąpienia:

– Aktualna sytuacja finansowa małych i średnich przedsiębiorstw, prof. dr hab.Wiktor Gabrusewicz,
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Prezes Zarządu Oddziału Wielkopolskiego Stowarzyszenia
Księgowych w Polsce.

– Budowanie przyjaznej, nowoczesnej i profesjonalnej Administracji Podatkowej w relacjach
z przedsiębiorcamiGrzegorz Mróz – Zastępca Dyrektora Departamentu Administracji Podatkowej
Ministerstwa Finansów,

– Innowacyjne rozwiązania w zakresie obsługi płatników składek w świetle strategii rozwoju
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Marzena Tokarczyk – Zastępca Dyrektora I Oddział ZUS
w Poznaniu,

Rektor

Wyższej Szkoły Handlu i Usług

prof. dr hab. Kamila Wilczyńska

Wstęp wolny. Zapraszamy

e – mail: [email protected]
tel. 61 843 47 96 w. 25

 

http://fivebestessaywritingservices.blogspot.com

Look how we write essay writing essays here – buy essay, welcome. Also we write essay writer essays here.

Реєстрація