kierunki

Ukraine

Zapraszamy na konferencję pt.

Bezpieczeństwo Polski w XX i na początku XXI wieku.

Konferencja w 80. rocznicę śmierci Marszałka Józefa Piłsudskiego
 
Konferencja odbędzie się 30 czerwca 2015 r. w Auli Wyższej Szkoły Handlu i Usług w Poznaniu
przy ul. Zwierzynieckiej 15.  Początek godz. 10.00.
 
W programie konferencji m. in.:
– otwarcie konferencji,
– prof. Janusz Karwat, Wykorzystanie doświadczeń Polskiej Organizacji Wojskowej
w tworzeniu bezpieczeństwa Polski w XXI wieku,

– prof. Zbigniew Dworecki, Stanowisko Józefa Piłsudskiego wobec powstania wielkopolskiego
1918-1919,

– prof. Kazimierz Adamek, Logistyka wojskowa w ujęciu Marszałka Józefa Piłsudskiego,
– prof. Marceli Kosman, Doktoraty honoris causa Marszałka Józefa Piłsudskiego,
– dr Zbigniew Dziemianko, Znaczenie przemysłu zbrojeniowego dla bezpieczeństwa państwa
w świetle opinii Józefa Piłsudskiego,

– prof. Artur Kijas, Historiografia PRL-u i III Rzeczypospolitej o Józefie Piłsudskim,
– mgr Piotr Dwornicki, Czy koncepcja „Międzymorza” Józefa Piłsudskiego jest nadal aktualna?,
– prof. Grzegorz Łukomski J. Piłsudski i R. Dmowski jako mężowie stanu z perspektywy
współczesnej sceny politycznej,

– dyskusja,
– zakończenie konferencji.
 
WSTĘP WOLNY!Look how we write essay writing essays here – buy essay, welcome. Also we write essay writer essays here.

Реєстрація