kierunki

Ukraine

W dn. 14 – 19 września br. kanclerz WSHiU Piotr Dwornicki wraz z kierownikiem Studium WF i Sportu WSHiU mgr Piotrem Kusiem gościli w Instituto Superior de Comunicação Empresarial (ISCEM) w Lizbonie. Wizyta zaowocowała wymianą doświadczeń związanych kształceniem studentów w Portugalii i Polsce oraz zacieśnieniem współpracy między obu uczelniami. Owocem rozmów kanclerza Piotra Dwornickiego z władzami ISCEM było podpisanie porozumienia, które umożliwia większy udział studentów i pracowników naukowo – dydaktycznych Wyższej Szkoły Handlu i Usług w ofercie dydaktycznej ISCEM (w ramach semestralnych pobytów na tej uczelni w Lizbonie). ISCEM zobowiązała się także uruchomić wspólne WSHiU studia magisterskie na kierunku zarządzanie w Poznaniu.

Więcej informacji o ISCEM: www.iscem.pt/index.php

Реєстрація