kierunki

Ukraine
W dniach: od 11 czerwca do 18 września br. odbędzie się w naszej uczelni
KURS DLA KANDYDATÓW DO RAD NADZORCZYCH
Zakończony egzaminem państwowym w dniu 1, 2 października 2016 r.
 
Głównym celem kursu jest przygotowanie uczestników do pełnienia funkcji członka rady nadzorczej w spółkach Skarbu Państwa lub firmach prywatnych funkcjonujących w oparciu o przepisy prawa handlowego oraz zdanie egzaminu państwowego. Celem kursu jest także poszerzenie wiedzy z zakresu działalności prawa handlowego, jej ugruntowanie i aktualizacja.
ZAPRASZAMY: Prezesów i członków zarządów spółek, członków dyrekcji, związków zawodowych i rad pracowniczych przedsiębiorstw, pracowników naczelnych terenowych organów administracji państwowej, osoby zainteresowane wprowadzeniem do Bazy Kandydatów na członków rad nadzorczych.
 
Cena całego kursu wynosi: 2800(występuje możliwość rozłożenia na 2 raty po 1400 zł)
!!!Rabaty!!!
Dla Naszych studentów, absolwentów i administracji publicznej cena wynosi:  2400 
 
Program szkolenia to 110 godzin zajęć:
Rola państwa w gospodarce.
Zasady działalności przedsiębiorców.
Pomoc publiczna dla przedsiębiorców.
Rynek kapitałowy w Polsce.
Wybrane elementy prawa cywilnego.
Spółki handlowe.
Komercjalizacja i prywatyzacja przedsiębiorstw.
Problematyka związków zawodowych w procesie prywatyzacji.
Kompetencje organów spółek prawa handlowego.
Ład korporacyjny w spółkach Skarbu Państwa.
Prawo upadłościowe, układowe i inne postępowanie naprawcze.
Zarządzanie przedsiębiorstwem.
Marketing w przedsiębiorstwie.
Biznes plan – zakres i cel.
Metody wyceny mienia przedsiębiorstwa.
Rachunkowość i finanse w przedsiębiorstwie.
Wprowadzenie do rachunkowości zarządczej i controllingu.
Restrukturyzacja przedsiębiorstw.
 
Rekrutacja już trwa!
[email protected]
ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 217/219
Tel: 505 845 771; 61 843 47 96
Opłata:
Akademia Kupiecka PKO SA: 58 1240 6609 1111 0010 6672 1687

Реєстрація