DARMOWY kursy języka ANGIELSKIEGO i NIEMIECKIEGO

Studencie/Maturzysto jeśli mieścisz si ę w przedziale wiekowym 25-65 lat, posiadasz wykształ cenie średnie oraz jesteś z Wielkopolski. Mamy dla ciebie dla ciebie WSPANIAŁĄ informację!!! Tylko u nas możesz zapisa ć się na DARMOWY kurs języka ANGIELSKIEGO lub NIEMIECKIEGO w wy miarze, aż 120 godzin,na dwóch poziomach zaawansowania, zakończony CERTYFIKATEM!!! Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych!