kierunki

Ukraine

W dniu wczorajszym w Poznaniu odbyło się pierszwe spotkanie Władz Szkoły w osobie Pani Prezes Magdaleny Górskiej z V-ce Prezesem Fundacji UPS! Panem Pawłem Rosikiem. Spotkanie miało na celu ułatwienie edukacji osobom z niepełnosprawnościami w szczególności osobom głuchym. Już teraz Uczelnia zaprasza wszystkie osoby z niepełnosprawnościami do podjęcia nauki. Osobą do kontaktu jest Pani Aleksandra Włodarczak Pełnomocnik ds. Studentów Niepełnosprawnych przy Wyższej Szkole Handlu i Usług w Poznaniu.
mail: [email protected]
tel. (SMS) 603442048
Skype: [email protected]
Serdecznie zapraszamy!

Więcej na: SPRAWDŹ

 

Реєстрація