Dzisiejsza wizyta Przewodniczącego Parlamentarnej Komisji Zdrowia Pana Posła Tomasza Latosa stała
się okazją do zaprezentowania programu studiów podyplomowych Zarządzanie w Opiece Zdrowotnej.
Doświadczona Kadra i wysoka jakość kształcenia są naszym priorytetem.

Реєстрація